NCS trình bày trước Bộ môn

Theo lịch của Nhà trường thì chiều thứ 6 là thời gian nghỉ lễ, nhưng do điều kiện một số thầy cô sẽ đi công tác vào tuần tới và NCS có nguyện vọng được trình bày sớm, nên các Bộ môn vẫn bố trí lịch cho NCS trình bày vào chiều thứ 6 ngày 18/11 như lịch cũ. Kính mong các thầy cô thông cảm và sắp xếp tham gia để hỗ trợ cho các NCS. 

 

Các Bộ môn