NCS. Vũ Thị Bích Ngọc bảo vệ luận án cấp cơ sở (15.3.2024)

Vào hồi 9h30 ngày 15 tháng 3 năm 2024, tại phòng họp 1109 – Khoa Toán kinh tế, NCS Vũ Thị Bích Ngọc_Giảng viên Bộ môn Toán Kinh tế bảo vệ Luận án TS cấp cơ sở.

Đề tài luận án: “Tác động của việc làm không phù hợp tới suất sinh lời từ giáo dục ở Việt Nam”.

Chuyên ngành: Toán kinh tế;

Quyết định thành lập HĐ số 222/QĐ-ĐHKTQD ngày 20/4/2021

I. Danh sách các thành viên Hội đồng:

• PGS.TS. Nguyễn Thị Minh, Chủ tịch Hội đồng

• PGS.TS. Bùi Quang Tuấn, Phản biện 1

• TS. Phạm Ngọc Hưng, Phản biện 2

• TS. Hoàng Đức Mạnh, Uỷ viên thư ký

• GS.TS. Nguyễn Quang Dong, Uỷ viên Hội đồng

• PGS.TS. Ngô Văn Thứ, Uỷ viên Hội đồng

• PGS.TS. Phạm Quý Thọ, Uỷ viên Hội đồng

II. Tóm tắt diễn biến phiên họp:

1. Chủ tịch HĐ công bố quyết định thành lập HĐ, giới thiệu các thành viên HĐ, yêu cầu NCS báo cáo tóm tắt kết quả của Luận án trước HĐ.

2. NCS Vũ Thị Bích Ngọc báo cáo tóm tắt kết quả của Luận án trước HĐ.

3. Phản biện 1 nhận xét

4. Phản biện 2 nhận xét

5. Một số ý kiến của các thành viên khác trong HĐ.

III. Kết luận:

• Luận án cần bổ sung, chỉnh sửa một số nội dung như biên bản đã ghi.

• Tất cả thành viên Hội đồng đều đồng ý cho NCS Vũ Thị Bích Ngọc được bảo vệ luận án cấp trường sau khi đã chỉnh sửa nội dung luận án theo kết luận của Hội đồng.

 

Một số hình ảnh