[NCS34] Sinh hoạt khoa học

(Thứ bảy, 09 Tháng 11 2013 14:21)

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC – NGHIÊN CỨU SINH K34
Được sự đồng ý của Khoa và Bộ môn, nhóm NCS K34 thực hiện chuỗi sinh hoạt khoa học về các môn học liên quan.

Thời gian: 8h30 Sáng Chủ Nhật hàng tuần

LỊCH TRÌNH: theo  lịch bên dưới.
Trường hợp có thay đổi sẽ được thông báo

TT Ngày Nội dung Trình bày Ghi chú
1   Thống nhất phương thức và phân công Đức  
2 01/12/13 Tổng quan kinh tế học (chương 1) Đức  
3 08/12/13 Lý thuyết cung – cầu và độ co giãn (ch 2+3) Thủy  
4 12/1/14:Sáng Lý thuyết hành vi người tiêu dùng (ch 4+5) Dũng  
5 12/1/14:Chiều Lý thuyết hành vi người sản xuất (ch 6) Cường  
6 15/2/14-Sáng Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền (ch 7+8) Cương  
7 15/2/14-Sáng Thị trường cạnh tranh độc quyền, độc quyền tập đoàn (ch 9+10) Dũng  
8 15/2/14-Chiều Thị trường yếu tố sản xuất (ch 11) Thủy  
9 8/3/14-Sáng Cân bằng tổng thể và phúc lợi, vai trò của chính phủ trong nền kinh tế thị trường (ch 12+13) Hải  
10 8/3/14-Sáng Đo lường sản lượng và mức giá cả (ch 14) Dũng  
11 8/3/14-Chiều Tăng trưởng kinh tế, tiết kiệm đầu tư và hệ thống tài chính, thất nghiệp Cường  
12 8/3/14-Chiều Tổng cầu và tổng cung, tổng cầu và chính sách tài khóa Thủy  
13 8/3/14-Chiều Tiền tệ và cơ chế truyền dẫn tiền tệ, Mô hình IS – LM Cương  
14 8/3/14-Chiều Lạm phát, tranh luận chính sách Thủy  
15   Một số chủ đề mở rộng Hải