Ngày hội Tư vấn tuyển sinh (03/2018)

Vào ngày 18/3/2018, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân tổ chức ngày hội Tư vấn tuyển sinh.

 

Khoa Toán kinh tế tham gia quảng bá các chuyên ngành của khoa và Chương trình Actuary