Ngày hội Tư vấn Tuyển sinh (Openday) 20/7/2019

Hình ảnh ngày hội Tư vấn tuyển sinh

 

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương – Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Thị Vân Hoa – Phó hiệu trưởng đến thăm gian hàng khoa Toán kinh tế

 

Gian hàng khoa Toán kinh tế

Ảnh: Ban truyền thông Sinh viên (MFE-SC)