Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.2017

Lễ Tri ân Các Nhà giáo tại Hội trường lớn Nhà A2

Tại Văn phòng khoa