Ngày Tư vấn tuyển sinh – Openday (26.5.24)

Vào sáng Chủ nhật, 26 tháng 5 năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh (Openday).

Cùng với Trường Công nghệ, Khoa Toán Kinh tế đã tích cực tham gia.