Nghỉ học 3 ngày 5, 6, 7 tháng 8 tại Giảng đường B, B2, C, D

Thông báo nghỉ học của Nhà trường: TẠI ĐÂY.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.