Đề tài Nghiên cứu khoa học sinh viên 2021

Danh mục các đề tài và kết quả

Xếp theo ABC của tên đề tài

TT Tác giả Đề tài GVHD Kết quả
1 Nguyễn Đoàn Tùng Dương
Nguyễn Thị Hằng
Bùi Thị Phương Thảo
Nguyễn Phương Linh
(TKT60)
Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định phân loại chất thải rắn sinh hoạt khu vực dân cư trên địa bàn Hà Nội ThS. Trần Chung Thủy
 2 Võ Văn Trình
Đỗ Khánh Linh
Lê Thị Hồng Hạnh 
Nguyễn Hà My
Doãn Thủy Tiên 
(TTC60)
Chỉ số thông tin entropy với bài toán định giá – cơ hội kiểm nghiệm từ tác động của dịch Covid-19 lên thị trường chứng khoán Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Thị Minh  
3 Võ Hoàng Linh Chi
Nguyễn Anh Quang
Phan Thị Diệu Thúy
Estimating Default Probability of Banks using Merton
Model
TS. Nguyễn Quang Huy  
 4 Phạm Thị Lan
Nguyễn Vân Nhi
Dương Thị Mỹ Hạnh
Ngô Thị Hải Yến
(TKT60)
Khả năng được tuyển dụng dưới góc nhìn của sinh viên đại học tại Việt Nam ThS. Vũ Thị Bích Ngọc  
 5 Nguyễn Đình Việt
Trần Việt Anh
Nguyễn Vũ Hoàng Ly 
Nguyễn Thị Thu Phương 
Nguyễn Tuấn Anh
(ISFA6, Actuary60, ESOM)
Nghiên cứu xây dựng chatbot hỗ trợ tư vấn tuyển sinh khoa Toán kinh tế ThS. Nguyễn Thanh Tuấn  
 6 Nguyễn Thị Yên
Phạm Thanh Lam
Nguyễn Kim Trang
(TKT60)
Nghiên cứu ý định bảo vệ môi trường tại các địa điểm du lịch sinh thái của du khách ThS. Nguyễn Thị Thu Trang  
 7 Hà Minh Đức
Đinh Thị Hà Phương
Nguyễn Sơn Tùng
(DSEB 61)
Ứng dụng công nghệ học sâu có giám sát xây dựng mô hình thùng rác thông minh NEU-bin tự động phân loại rác thải sinh hoạt ThS. Nguyễn Thanh Tuấn  
 8 Trần Huyền Trang
Nguyễn Ngọc Long 
Nguyễn Thu Thảo
Dương Thị Thu Phương
(DSEB61 + CNTT61)
Ứng dụng công nghệ học sâu (deep learning) phát hiện người không đeo khẩu trang nhằm phòng chống Covid-19 ThS. Nguyễn Thanh Tuấn  
 9 Nguyễn Thị Trang Nhung
 Nhật Quang
 Thị Việt Liên
Nguyễn Thị Hồng Yến
(TKT59)
Vai trò của lòng tin đối với quyết định mua hàng trực tuyến trong điều kiện thông tin bất đối xứng – Trường hợp hàng mỹ phẩm PGS.TS. Nguyễn Thị Minh  
 11 Phạm Nguyễn Khánh Chi
Nguyễn Thu Hiền
Nguyễn Hương Ly
Nguyễn Thị Hải Ngọc
(TKT 60)
Ý định theo đuổi chuyên ngành đào tạo của sinh viên sau khi tốt nghiệp TS. Phạm Ngọc Hưng