Nguyễn Tấn Lập – nguyên Trưởng khoa


Họ tên               NGUYỄN TẤN LẬP
Năm sinh         1928
Học vị              Tiến sỹ khoa học
Chức danh      Giáo sư
Danh hiệu        Nhà giáo Nhân dân
Chức vụ          Trưởng khoa Toán kinh tế (1972-1975)
Hiệu trưởng ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh (1976 – 1990)
  alt

 

 

 

 

 

Nguyên trưởng khoa Toán kinh tế (1968-1975) kiêm Trưởng bộ môn Toán kinh tế (1962-1975)
Giáo sư Nguyễn Tấn Lập là việt kiều tại Pháp, về nước và sáng lập Tổ Toán kinh tế năm 1962.
Năm 1968, khoa Toán kinh tế được thành lập,  GS. Nguyễn Tấn Lập là Trưởng khoa đầu tiên.
Tháng 4 năm 1975, Giáo sư vào miền Nam, thành lập trường ĐH Kinh tế TP.HCM và là Hiệu trưởng đầu tiên.

Giáo sư Nguyễn Tấn Lập đã được nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.