Nguyễn Thế Hệ – Bộ môn Toán kinh tế

 

Họ tên               Nguyễn Thế Hệ
Năm sinh          1951
Học vị               Tiến sỹ
Chức danh      Giảng viên chính
Chức vụ           Phó trưởng khoa Toán kinh tế (2003-2008)
Liên lạc
 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.