Nguyễn Thị Thu Trang – Bộ môn Toán tài chính

 

Họ tên:
Năm sinh:
Học vị:
Chức danh:
Liên lạc:
NGUYỄN THỊ THU TRANG
1986
Cử nhân
Giảng viên
thutrang21@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
Quá trình đào tạo:
  • 2008: Cử nhân Toán tài chính, Bộ môn Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, ĐH KTQD
Quá trình công tác:
 
  • 2008 – 2009: Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Phòng Chấm điểm tín dụng
  • 2009 – 2011: Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (TCB) – Phòng Mô hình kiểm soát rủi ro tín dụng
  • 2011 – nay: Bộ môn Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, ĐH KTQD
Kinh nghiệm:
  • Chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực Mô hình thuộc Quản trị rủi ro tín dụng
  • Thực tế làm việc tại Ngân hàng
Lĩnh vực quan tâm:
  • Phương pháp Giảng dạy hiện đại, lấy người học làm trung tâm
  • Các công cụ giúp ích cho việc Dạy và Học như: Sơ đồ tư duy, Phần mềm Zoomit, Thang bậc nhận thức Bloom,..v…v..
 
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.