Niên biểu khoa 2000 – nay

Niên biểu các sự kiện tại khoa từ năm 2000

 Năm  Tháng SỰ KIỆN
2000    
  T1 Thành lập Trung tâm Phân tích và xử lý dữ liệu kinh tế xã hội (6/1), GĐ: Nguyễn Quang Dong, PGĐ: Ngô Văn Thứ, Trần Thị Song Minh
  T5 Lưu Ngọc Cơ thôi trợ lý, Phan Thị Minh làm trợ lý (15/5)
  T6 Thành lập khoa Tin học kinh tế, chuyển Bộ môn Tin học kinh tế và chuyên ngành đào tạo Tin học kinh tế sang (5/6)
  T12 Bổ nhiệm phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Khắc Minh
  Về: TS. Nguyễn Khắc Minh: từ Thái Lan về (T11)
  Nhận: Nguyễn Phương Lan: văn thư (T9)
  Đi: Nguyễn Thị Minh thực tập sinh tại Australia
  Hưu: Lê Bộ (T9)
     
2001 T10 Kỷ niệm 33 năm thành lập khoa (21/10)
  T11 Hội trại kỷ niệm 45 năm thành lập Trường ĐHKTQD
  Đi Nguyễn Mạnh Thế du học Anh quốc
  Hưu: Nguyễn Nhật Lệ, Đinh Văn Điệt
     
2002 T3 Hội thảo Toán tài chính (21/3)
  T11 Thành lập Bộ môn Toán tài chính, Trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Quang Dong
TS. Nguyễn Khắc Minh chuyển sang Trưởng khoa Kinh tế học
Khoa đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
  Nhận: Lê Đức Hoàng (TTC), Nguyễn Hải Dương (TKT), Phạm Anh Tuấn (TCB)
  Đi: Nguyễn Thị Minh du học NCS tại Australia
Bùi Dương Hải du học Anh quốc
Nguyễn Khắc Minh chuyển sang Trưởng khoa Kinh tế học
  Hưu: Hồ Sĩ Viễn, Phạm Ngọc Luân, Trần Ngọc Quảng
     
2003 T6 Phong Phó giáo sư: Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Cao Văn
  T12 Đổi tên trung tâm PT & XLDLKTXH thành Trung tâm Xử lý dữ liệu kinh tế xã hội và Dự báo
Bổ nhiệm Phó trưởng khoa: Nguyễn Thị Quỳnh Lan
Trưởng BM Toán kinh tế: Hoàng Đình Tuấn
Trưởng BM Toán cơ bản: Nguyễn Huy Hoàng
  Về: Bùi Dương Hải
  Hưu: Ngô Đặng Tính
     
2004 T5 Phong phó giáo sư: TS. Hoàng Đình Tuấn
  Nhận TKT: Hoàng Bích Phương, Phạm Ngọc Đức, Dương Phương Liên (thôi 2006)
TCB: Tống Thành Trung, Đặng Huy Ngân, Nguyễn Thị Cẩm Vân
  Đi Nguyễn Linh Sơn, Tô Diệu Hằng đi du học Australia
  Hưu Tô Văn Hỷ, Phan Đức Châu, Lê Văn Phong
     
2005 Nhận TTC: Trần Trọng Nguyên, Phạm Thị Hồng Thắm
TKT: Lê Anh Đức, Phạm Ngọc Hưng, Hoàng Đức Mạnh
TCB: Bùi Quốc Hoàn, Đoàn Trọng Tuyến, Phạm Bảo Lâm, Nguyễn Mai Quyên, Lê Thị Anh
  Hưu Trần Văn Túc
2006    
  T7 Du lịch Côn Minh, Vân Nam
  Nhận TCB: Phùng Minh Đức, Hoàng Văn Thắng
  Hưu Doãn Quí Cối
     
2007 T7 Du lịch Quế Lâm, Trung Quốc (6 – 10/7)
  Về Nguyễn Thị Minh, TS Australia về
  Nhận TCB: Nguyễn Thị An, Phạm Văn Nghĩa, Nguyễn Thị Quý
TKT: Lương Văn Long, Nguyễn Hồng Nhật, Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Yến, Mai Cẩm Tú
TTC: Trần Đình Tuấn (thôi 2008)
  Hưu Lưu Ngọc Cơ, Nguyễn Hữu Kháng, Vũ Thiếu
     
2008    
  T8 Trao bằng Cử nhân khóa 46 tại Văn Miếu (16/8)
  T11 Bổ nhiệm Trưởng khoa TS. Ngô Văn Thứ (14/11)
  T12 Bổ nhiệm Phó trưởng khoa: Nguyễn Mạnh Thế
Trưởng bộ môn TKT: Nguyễn Thị Minh, TCB: Nguyễn Thị Quỳnh Lan, TTC: Trần Trọng Nguyên (23/12)
  Về Nguyễn Mạnh Thế, TS từ Anh về
  Nhận TKT: Vũ Thị Bích Ngọc,
TTC: Đinh Thị Hồng Thêu, Nguyễn Thị Liên
  Hưu Phạm Xuân Sinh
     
2009    
  T7 Nghỉ mát Cửa Lò (13 – 16/7)
Trao bằng Cử nhân khóa 47 tại Văn Miếu (27/7)
    Học NCS: Vũ Quỳnh Anh, Hoàng Đức Mạnh
  Mất Thầy Phạm Ngọc Luân (1938 – 2009)
  Hưu Nguyễn Văn Tý, Ngô Văn Mỹ
     
2010 T1  
  T4 Hội diễn văn nghệ sinh viên toàn trường: 2 giải Nhất (29/4)
  T7 Trao bằng Cử nhân khóa 48 tại Văn Miếu (28/7)
  T9 GV học NCS: Lê Đức Hoàng, Hoàng Bích Phương, Nguyễn Thị Cẩm Vân
Trung thu sinh viên toàn khoa tại D2 (22/9)
  T10 Tổ chức Hội thảo “Đào tạo Toán tài chính” (9/10)
Hội trại sinh viên khóa 52 (10/10)
  T11 Trao bằng Cử nhân ISFA khóa 2 (2/11)
Giao lưu sinh hoạt khoa học khóa 52 tại Ba Vì (13,14/11)
  Nhận TKT: Nguyễn Thị Thùy Trang; Nguyễn Thanh Bình (thôi 2011)
TTC: Phạm Thị Nga;
TCB: Nguyễn Tuấn Long, Dương Việt Thông
     
2011 T1  
  T7 Công đoàn tổ chức nghỉ mát Cửa Lò
  T8 Trao bằng TN K49 tại Văn Miếu
  T11 Văn nghệ công đoàn
    Học NCS: Trần Chung Thủy, Đặng Huy Ngân
  Hưu Lê Đình Thúy (T1), Hoàng Đình Tuấn (T5)
  Nhận TTC: Đào Bùi Kiên Trung, Nguyễn Thị Thu Trang (T9)
  Thôi TKT: Nguyễn Thanh Bình (T4)
  Chuyển TKT: Phạm Văn Chững: chuyển ĐH Kinh tế – Luật, TP.HCM (T2)
2012    
    Học NCS: Phạm Ngọc Hưng
  T7 Chính thức thành lập Ngành Toán ứng dụng trong kinh tế
    Trao bằng Khóa 50 tại Văn Miếu
  Chuyển TKT: Nguyễn Thị Yến: chuyển ĐH Ngân hàng-Tài chính TP.HCM (T7)
2013    
  T5 Hội thảo quốc gia: Đào tạo và ứng dụng Toán học trong kinh tế – xã hội
  T5 Lễ hội kỉ niệm 45 năm thành lập khoa
  T7 Trao bằng TN khóa 51 tại Văn Miếu
  Hưu TKT: Nguyễn Cao Văn
  Nhận TKT: Vũ Duy Thành; TTC: Bùi Thị Ngọc Thủy
  Du học TTC: Đào Bùi Kiên Trung
2014 T2 Bầu trưởng khoa, phó trưởng khoa nhiệm kì 2013 – 2018
    Bầu Trưởng, phó trưởng Bộ môn nhiệm kỳ 2013 – 2018
  T6 Triển khai đào tạo ngắn hạn
  T7 Trao bằng TN khóa 52 tại Văn Miếu
  Chuyển TCB: Nguyễn Huy Hoàng chuyển ĐH Kinh tế-Luật TP.HCM
    TTC: Trần Trọng Nguyên chuyển Học viện Chính sách và phát triển
    Bảo vệ TS: Hoàng Đức Mạnh
2015 T2  
  T7 Công đoàn tổ chức đi nghỉ Nghệ An
  T12 Đồng tổ chức Đại hội và Hội thảo quốc gia Ứng dụng Toán học toàn quốc
  T11 Thành lập nhóm Quancore
  Hưu TS. Trần Thái Ninh
    Bảo vệ TS: Nguyễn Cẩm Vân, Dương Việt Thông
2016 T2 Công đoàn tổ chức dã ngoại
  T10 Chương trình chào K58
  T11 Hội khoa 48 năm (Trường 60 năm)
Đón thầy Lập lần cuối
    ThS. Đào Bùi Kiên Trung về
2017    
    Đổi tên ngành: Toán kinh tế
  Nhận TS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh
2018 T8 Tuyển sinh Actuary khóa đầu
  T9 Chuyển VPK mới: Nhà A1: 19.9
  T10 Giải bóng đá truyền thống 
  T10 Tọa đàm: Nhu cầu Nhân lực ngành Toán kinh tế: 27.10
  T10 Hội khoa 50 năm: 28.10
  T11 Tổ chức sinh viên K59, 60 đi Mai Châu
  TS Đặng Huy Ngân, Phạm Ngọc Hưng
  Hưu Nghỉ hưu: Thầy Trần Bá Phi
  Nhận Nhận: TS. Nguyễn Quang Huy
2019 T1 Tọa đàm: Nhu cầu Nhân lực ngành Khoa học Dữ liệu trong kinh tế
     
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.