Nội dung họp 12/ 9/2016 về Lễ gặp mặt khoa

Chủ trì: thầy Dong

1. Vấn đề MC

– Đỗ Huy Hoàng TTC44: cần tập dượt, có thời gian để tập không?

– Dự trù: Hiển TTC55 và Hà TKT55

2. Chương trình nội dung:

– Báo cáo tổng kết của khoa: C.Minh + T.Thế: Dùng clip là tốt nhất; Trưởng khoa báo cáo

– Xúc tiến làm video: T.Hải

– Người đại diện doanh nghiệp sử dụng lao động: 1 doanh nghiệp: Lân (NHNN) hoặc Vương Minh Giang (VCB), Cấn Văn Lực (BIDV)

– Bổ sung dữ liệu: Thêm Nơi ở hiện tại

– Hồ sơ liệt sỹ

– Gương mặt tiêu mặt: cựu sinh viên: 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.