Nội quy Nhà trung tâm – Thực hiện đeo thẻ GVCB từ 7.1.19

Nhà trường ban hành Nội quy Nhà trung tâm đào tạo

Nội dung: TẠI ĐÂY.

 

Nhà trường cũng thông báo Thực hiện việc đeo thẻ khi ra vào nhà Trung tâm đào tạo.

Thời gian: Từ ngày 7.1.2019.

 

Trường hợp cần làm lại thẻ thông báo cho đ/c Minh Tâm phòng 101 nhà A1 để làm lại thẻ.

Nội dung cụ thể: TẠI ĐÂY.