Nộp Chuyên đề thực tập K61-đợt 2 và Đề án môn học K62

Chuyên đề thực tập K61 đợt 2

Yêu cầu

Link nộp Thời hạn:  Tiêu đề
Bản lần 1: TẠI ĐÂY Ngày CN 30/4/2023 Mã sv-Họ tên-(1)-Chủ đề

VD: 11210001-Nguyễn A-(1)-Phân tích…

Bản lần 2: TẠI ĐÂY Ngày CN 7/5/2023 Mã sv-Họ tên-(2)-Chủ đề
Slide báo cáo: TẠI ĐÂY Trước báo cáo 1 ngày
Nộp theo từng hội đồng
Mã sv-Họ tên-Chủ đề
Bản cuối: TẠI ĐÂY Ngày Mã sv-Họ tên-(3)-Chủ đề

 

Đề án môn học K62

  • Các cá nhân hoặc nhóm tạo các thư mục (folder) có tên: “DAK62 – chủ đề”
  • Trong thư mục chứa các file của đề án, có tên giống như trên
  • Link nộp: TẠI ĐÂY.