Nộp Chuyên đề Thực tập

Theo thông báo của Nhà trường, thời gian thực tập kết thúc vào ngày 14/12.

Bộ môn Toán kinh tế yêu cầu các sinh viên thực tập đợt 1 nộp Chuyên đề thực tập lên Văn phòng khoa

Thời gian: Trước 11h30 ngày Thứ Sáu 19/12.

Các tài liệu phải nộp: 3 bản chính, 1 bản thảo có bút tích GVHD, 1 đề cương chi tiết chính, 1 đề cương có bút tích GVHD. Tất cả bỏ vào trong 1 túi bóng

Tất cả các bản mềm gửi về Cán bộ lớp để tập hợp vào 1 đĩa CD gửi Thanh tra nhà trường cũng trước thời gian trên.

Yêu cầu file là Word 2003, đuôi .doc (cấm đuôi .docx), tên file: Mã SV – Họ và tên – Tên chuyên đề. Tất cả bằng tiếng Việt có dấu.

Yêu cầu các sinh viên điền thông tin cụ thể vào file theo link : TẠI ĐÂY.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.