Phân công Hướng dẫn Thực tập K58 – đợt 1

Sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế

GVHD Họ tên SV Mã sv CN ĐT
Cô Nguyễn Thị Minh
Thầy Phùng Minh Đức
Dương Thị Thu Trang 11165336 TKT 0964920675
Trần Thị Ngọc Ánh 11160539 TKT 0398015082
Nguyễn Thanh Xuân 11166004 TKT 0329390080
Nguyễn Văn Tôn 11166603 TKT 0983592837
Đinh Thị Hạnh 11161587 TKT 0969082237
Thầy Nguyễn Quang Huy
Thầy Đặng Huy Ngân
Trần Đức trung 11165627 TKT 0962932491
Nguyễn Văn Tú 11165674 TKT 0329619955
Nguyễn Quang Tiến 11165205 TKT 0355627158
Nguyễn Thị Hạnh 11161617 TKT 0934830808
Nguyễn Hải Hưng 11162160 TKT 0977921434
Nguyễn Văn Giang 11161241 TKT 0378146699
Cô Vũ Thị Bích Ngọc
Cô Hoàng Bích Phương
Nguyễn Phương Anh 11160262 TKT 0982520008
Nguyễn Xuân Bắc 11160554 TKT 0352422626
Phạm Thị Thủy 11165167 TKT 0334282535
Đoàn Thị Ngâ 11163621 TKT 0979270097
Nguyễn Thị Hoa 11161889 TKT 0941150043
Lại Thị Thanh Huyền
Cô Nguyễn Thị Thảo Lý Trần Tuấn Anh 11160203 TKT 0979978026
Ngô Minh Hằng 11161501 TKT 0988358971
Lê Thị Thanh Huyền 11162415 TKT 0969431300
Cô Nguyễn Thị Thùy Trang Nguyễn Thị Hương Mai 11163306 TKT 0394852323
Vũ Thúy Lan 11162712 TKT 0974203698
Ngô Quang Huy K57
Thầy Nguyễn Hải Dương Đặng Quốc Đát 11160806 TKT 0342040333
Phạm Quốc Cường K57
Thầy Phạm Ngọc Hưng Đỗ Thị Thu Hảo 11161659 TKT 0983885079
Dương Ngọc Đức 11160911 TKT 0392008534
Thầy Lê Đức Hoàng Nguyễn Thanh Tùng 11165759 TKT 0384198828
Nguyễn Thị Hằng 11161516 TKT 0386603579
Cô Nguyễn Thị Cẩm Vân Trần Thị Lệ Quyên 11164349 TKT 0342171414
Nguyễn Thị Huyền 11162441 TKT 0332442446
Thầy Nguyễn Mạnh Thế Trần Thị Hương 11162274 TKT 0703950356
Trịnh Thị Hiền
Thầy Hoàng Đức mạnh Nguyễn Đức Hoàng 11162005 TKT 0353066663

 

Sinh viên chuyên ngành Toán tài chính

Lớp Mã sv Họ đệm Tên Giảng viên hướng dẫn Số điện thoại của Thầy/cô
57.TOTC 11150071 Đỗ Đức Anh Thầy Nguyễn Quang Dong 0913060076
58.TOTC 11160135 Hoàng Phương Anh Cô Phạm Thị Hồng Thắm 0928366833
58.TOTC 11160181 Lê Thị Phương Anh Thầy Hoàng Đức Mạnh 0904633994
58.TOTC 11160366 Phạm Hà Anh Cô Phạm Thị Nga 0934517087
58.TOTC 11160693 Trịnh Quỳnh Chi Cô Nguyễn Thị Thu Trang 0915259368
58.TOTC 11160958 Lê Thị Dung Cô Nguyễn Thị Liên 0914405609
58.TOTC 11160913 Hoàng Minh Đức Thầy Ngô Văn Thứ 0903201788
58.TOTC 11161633 Nguyễn Thu Hạnh Cô Trần Chung Thủy 0986969975
58.TOTC 11161834 Nguyễn Viết Hiếu Thầy Đào Bùi Kiên Trung 0932284396
57.TOTC 11151852 Phạm Quang Hùng Thầy Đào Bùi Kiên Trung
58.TOTC 11162471 Nguyễn Thị Thanh Huyền Thầy Lê Đức Hoàng 0913030525
58.TOTC 11162491 Nguyễn Thu Huyền Cô Trần Chung Thủy
57.TOTC 11152199 Vũ Ngọc Huyền Thầy Ngô Văn Thứ
58.TOTC 11162243 Nguyễn Thị Thanh Hương Thầy Nguyễn Quang Dong
58.TOTC 11163230 Lê Thị Hải Ly Cô Phạm Thị Hồng Thắm
58.TOTC 11163464 Lương Thị My Cô Nguyễn Thị Liên
58.TOTC 11163587 Nguyễn Thị Thu Nga Nguyễn Thị Thu Trang
58.TOTC 11163759 Nguyễn Thị Tiểu Ngọc Cô Phạm Thị Hồng Thắm
58.TOTC 11164242 Trương Thị Ngọc Phương Thầy Nguyễn Mạnh Thế 0904620505
58.TOTC 11164919 Lê Thị Thoan Cô Phạm Thị Nga
58.TOTC 11165378 Lê Thu Trang Cô Nguyễn Thị Thu Trang
58.TOTC 11165388 Lưu Thị Huyền Trang Cô Nguyễn Thị Liên
58.TOTC 11165704 Nguyễn Anh Tuấn Thầy Hoàng Đức Mạnh
58.TOTC 11165898 Phan Thị Vân Thầy Nguyễn Quang Dong