Phần mềm thực hành

Phần mềm thực hành

 

MỘT SỐ PHẦN MỀM, MODULE CHUYÊN DỤNG

EVIEWS4_2013 + Hướng dẫn thực hànhLINK 1LINK 2

(Đã bao gồm dữ liệu trong Giáo trình Kinh tế lượng xuất bản 2013)

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EVIEWS: LINK 1LINK 2

 

DỮ LIỆU HỌC PHẦN PHÂN TÍCH THỐNG KÊ NHIỀU CHIỀU

Đi kèm Giáo trình (xuất bản 2015): TẠI ĐÂY

Dữ liệu cập nhật 2020: TẠI ĐÂY

 

TÀI LIỆU – SỐ LIỆU KHÁC

Hướng dẫn Eviews bậc Cao học (2014): TẠI ĐÂY

Số liệu bổ sung (cho Cao học – 2014): DATA_CH2014

Số liệu sách hướng dẫn Eviews (2011) DATA_EV6 , Link2.

STATA8 : không yêu cầu cài đặt, phần mềm có thể lấy TẠI ĐÂY

MICROFIT4 : yêu cầu cài đặt, phần mềm có thể lấy TẠI ĐÂY

 

MICROSOFT EXCEL
Sử dụng công cụ Data Analysis & MegaStat

Data Analysis: sử dụng cho một số thống kê cơ bản
(1) Nếu trong Tools có Data Analysis thì có thể sử dụng
(2) Khi chưa có, chọn Tools > Add-Ins > Chọn Analysis Toolpak và Analysis Toolpak – VBA
(3) Nếu trong Add-Ins không thấy lựa chọn, ấn nút Browse để tìm trong Add-Ins
(4) Trường hợp không thể tìm thấy file cần thiết cho Add-Ins:
(4.1) Down load và giải nén 4 file: ANALYS32, ATPVBAEN, FUNCRES, PROCDB trong link TẠI ĐÂY
(4.2) Copy 4 file đó vào: C:Program FilesMicrosoft OfficeOFFICE11LibraryAnalysis. Hoặc chỉ copy những file còn thiếu
(4.3) Quay lại thao tác (2)
MegaStat: sử dụng cho một số thống kê bổ sung cho Excel
Cho Excel 2003 TẠI ĐÂY; cho Excel 2007 TẠI ĐÂY