Q&A cùng CAP: Góc nhìn Sinh viên (2021) phần 1

Trên FB của CAP, đã có chuỗi phỏng vấn các bạn sinh viên của Khoa, do Club CAP thực hiện

Xin giới thiệu các bài phỏng vấn

PHẦN 1PHẦN 2PHẦN 3


 

https://www.facebook.com/Actuary.NEU/photos/a.533728477133183/1187937358378955

Yến Như – Toán Kinh tế K62

𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒆𝒘 𝒄𝒂́𝒄 𝒎𝒐̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 𝒄𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 đ𝒂̃ 𝒉𝒐̣𝒄 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?
Khách quan mà nói thì các môn đại cương không hề khó cho đến khi mình gặp môn xác suất thống kê.

𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐́ 𝒌𝒉𝒂̆𝒏 𝒃𝒂̣𝒏 𝒈𝒂̣̆𝒑 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒌𝒉𝒊 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒍𝒆̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 𝒉𝒐̣𝒄?
Bản thân mình là người cực kì dễ thích nghi với môi trường mới. Thêm nữa, từ cấp 3 mình đã bắt đầu xây dựng tính tự lập nên khi lên đại học, dù có rất nhiều thay đổi nhưng mình có thể thích nghi được ngay và chưa hề gặp bất kì khó khăn nào.

𝑩𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒕𝒊̀𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒖̛́𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒏𝒂̀𝒐 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒂̣ 𝒄𝒉𝒖̛𝒂?
Vì mình cũng khá năng động và hòa đồng nên ngoài vài đứa bạn hợp cạ, mình còn được trường phát cho một anh người iu :)))


https://www.facebook.com/Actuary.NEU/photos/a.533728477133183/1187937361712288

Huy Đức – Toán Kinh tế K62

𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒐́𝒎 𝒕𝒂̆́𝒕 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒃𝒂 𝒕𝒖̛̀?
Toán – nhiều – lắm.

𝑪𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒄𝒐̂ 𝒌𝒉𝒐𝒂 𝑻𝒐𝒂́𝒏?
Mình nhớ nhất thầy Hưng dạy xác suất và thầy Ngân dạy toán cơ bản với câu nói “Câu 11 có thể có đáp án C hoặc không có đáp án”. Ngoài ra, các thầy cô rất tận tình, dễ gần nên không bị quá áp lực.

𝑻𝒉𝒆𝒐 𝒃𝒂̣𝒏, 𝒄𝒂́𝒄 𝒎𝒐̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 𝒄𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒐́ “𝒌𝒉𝒐́ 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒏” 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒆𝒘 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒎𝒂̣𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?
Khó nhằn nhất là xác suất và giải tích 2. Nhưng mình đã qua được cả 2 môn.

𝑩𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒕𝒊̀𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒖̛́𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒂̣ 𝒏𝒂̀𝒐 𝒄𝒉𝒖̛𝒂?
Về người bạn hợp cạ à, mình may mắn chơi được với bạn Nhật Trung TOKT 62.

𝑴𝒐̣̂𝒕 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒕𝒉𝒂𝒚 đ𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̃𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒒𝒖𝒂?
Về thời gian qua tại MFE cũng như TOKT 62, mình mong rằng có thể quay lại SOTA khi chúng ta có thể bỏ hết những bộn bề công việc để có thể được là chính mình, tìm kiếm giá trị của bạn bè, tập thể.

 


https://www.facebook.com/Actuary.NEU/photos/a.533728477133183/1187937365045621

Diệu Linh – Toán Kinh tế K62

𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒐́𝒎 𝒕𝒂̆́𝒕 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒏𝒂̆𝒎 𝒏𝒉𝒂̂́𝒕 𝒃𝒂̆̀𝒏𝒈 𝒃𝒂 𝒕𝒖̛̀?
Sốc – văn – hóa.

𝑪𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒄𝒐̂ 𝒌𝒉𝒐𝒂 𝑻𝒐𝒂́𝒏?
Các thầy cô khoa Toán cực kì dễ gần và tận tình nha. Đặc biệt là thầy Ngân dạy giải tích và đại số.

𝑻𝒉𝒆𝒐 𝒃𝒂̣𝒏, 𝒄𝒂́𝒄 𝒎𝒐̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 𝒄𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒄𝒐́ “𝒌𝒉𝒐́ 𝒏𝒉𝒂̆̀𝒏” 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒆𝒘 𝒕𝒓𝒆̂𝒏 𝒎𝒂̣𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?
Cũng may là kỳ vừa rồi mình chưa trượt môn nào.

𝑪𝒐́ 𝒌𝒉𝒂́ 𝒍𝒂̀ 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒂𝒚 đ𝒐̂̉𝒊 𝒌𝒉𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂̉𝒏 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 𝒕𝒖̛̀ 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒖𝒏𝒈 𝒉𝒐̣𝒄 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒎𝒐̂𝒊 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 đ𝒉, đ𝒂̣̆𝒄 𝒃𝒊𝒆̣̂𝒕 𝒍𝒂̀ 𝒗𝒆̂̀ 𝒗𝒂̂́𝒏 đ𝒆̂̀ 𝒕𝒖̛̣ 𝒍𝒂̣̂𝒑. 𝑩𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒕𝒉𝒖̛̣𝒄 𝒔𝒖̛̣ 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊 đ𝒄 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒚 đ𝒐̂̉𝒊 đ𝒐́ 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒗𝒂̀ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐?
Nếu nói chưa thích nghi được thì cũng không đúng, vì mình nhận thấy bản thân phần nào thích nghi được với những thay đổi khi lên đại học. Ban đầu mình hơi ngợp bởi giờ giấc sinh hoạt thay đổi. Nhưng về sau khi quen dần thì mình quyết định sống giờ Mỹ cho lành mạnh vậy.


https://www.facebook.com/Actuary.NEU/photos/a.533728477133183/1187937368378954

Lê Nam – Toán Kinh tế K60

Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒏𝒂̀𝒐 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒃𝒂̣𝒏 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̣𝒄 𝑻𝒐𝒂́𝒏 𝑲𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́?
Lí do tôi chọn MFE thì phải quay lại 3 năm về trước, không giống với mọi người tôi cũng chả biết mình thích gì hay có khả năng giỏi về một lĩnh vực gì cả nhưng tôi biết chắc là ai cũng thích tiền. Lúc đó tôi suy nghĩ đơn giản trường đại học chỉ giống như một trường đào tạo nghề cho dân công sở thế thì tôi sẽ chọn ngành nào có mức lương hấp dẫn nhất sau khi ra trường. May mắn khoa Toán kinh tế, một ngành thật sự có tiềm năng và thậm chí điểm đầu vào cũng không quá cao tôi vẫn có vừa học vừa chơi.

𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒌𝒆̂̉ 𝒄𝒉𝒐 𝑪𝑨𝑷 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒌𝒊̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒌𝒉𝒐́ 𝒒𝒖𝒆̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?
Một chiều tháng 4, một tiết học thống kê khá thú vị nhưng tôi vẫn khá buồn ngủ do điều hòa mát quá. Nhưng tất cả cơn buồn ngủ biến mất khi có một chủ đề được nhắc tới đấy là thần học. Nói thật tôi rất ấn tượng với kiến thức của vị giảng viên này. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy một người khá giống các vị hiền triết thời xưa.

𝑵𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 𝒄𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒓𝒂, 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒉𝒂̆̉𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒉𝒐̣𝒄 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐̂𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉. 𝑯𝒂̃𝒚 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒆𝒘 𝒗𝒆̂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒎𝒐̂𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝒎𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒉𝒐̣𝒄
Có thể nói hai môn tôi thấy hay nhất là lí thuyết trò chơi được giảng dạy bởi vị hiền triết ở trên và môn thứ 2 là chuỗi thời gian. Môn đầu tiên, nó giúp tôi cải thiện được lối suy nghĩ hãy suy nghĩ đến lợi ích của các đối thủ trước khi làm một việc gì đó. Môn thứ 2 thì tôi được cho một kĩ năng mới để thử dự báo giá vàng ở mức sơ cấp (nếu như bạn không biết thì giá vàng ở thời điểm năm 2020 lên xuống rất thú vị)

𝑵𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐̂𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝒂̂́𝒚 𝒄𝒐́ 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒖̛́𝒏𝒈 𝒅𝒖̣𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒖̛ 𝒕𝒉𝒆̂́ 𝒏𝒂̀𝒐?
Mọi môn học có mối liên hệ trực tiếp với nhau không chỉ giáo dục cho con người về kĩ năng làm việc mà còn giáo dục cho sinh viên lối suy nghĩ mới phù hợp với môi trường thực tế, thị trường lao động. Ngoài ra cũng có một số môn khó vô cùng luôn học mà không hiểu học cái chi như combo tối ưu hóa 1 và 2

𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉ 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?
Nên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học thật nhiều và mở rộng mối quan hệ bạn bè trong lớp. Bởi vì học nhóm thì vui hơn học một mình và cũng dễ tiếp thu hơn như các cụ có nói : “ Học thầy không tày học bạn”

𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒅𝒖̛̣ đ𝒊̣𝒏𝒉 𝒈𝒊̀ 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒐̂𝒏𝒈 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒄 𝒔𝒂̆́𝒑 𝒕𝒐̛́𝒊?
Về dự định tương lai, hiện tại tôi đã được nhận làm nhân viên ở một công ty tài chính với mức lương tôi thấy khá cao so ( khá là chính xác với mục đích tôi đề ra từ đầu) với một sinh viên chưa ra trường nên tôi nghĩ tôi sẽ gắn bó với công việc với này từ 1 đến 2 năm nữa


https://www.facebook.com/Actuary.NEU/photos/a.533728477133183/1187937371712287

Minh Chiến – Toán Tài Chính K60

Đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒍𝒖̛̣𝒄 𝒏𝒂̀𝒐 𝒌𝒉𝒊𝒆̂́𝒏 𝒃𝒂̣𝒏 𝒒𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝒕𝒂̂𝒎 𝒉𝒐̣𝒄 𝑻𝒐𝒂́𝒏 𝑲𝒊𝒏𝒉 𝒕𝒆̂́?
Hai động lực lớn nhất của mình đó là kỳ vọng về công việc tương lai theo chuyên ngành Toán Tài chính (chuyên ngành mình đang theo học) và sự dẫn dắt nhiệt tình của thầy cô.

Mình vốn là một người ít nói và sẽ thích những công việc thiên về nghiên cứu. Vậy nên được sự tư vấn của thầy cô và nhất là anh trai mình thì mình đã chọn chuyên ngành Toán Tài chính. Sau hai năm học ở khoa, mình đã dần định hình được những kiểu công việc mình có thể làm trong tương lai (phân tích dữ liệu, xây dựng mô hình dự báo,…). Hết năm hai, mình đã có cơ hội trải nghiệm 5 tháng thực tập tại công ty của một thầy trong khoa và đã mở mang tầm mắt mình hơn về việc thực hành cũng như hiểu sâu hơn về các hướng đi khác của chuyên ngành mình.

Ngoài ra, với sự giúp đỡ rất lớn từ thầy cô, việc chọn ra hướng đi trong nhiều hướng của chuyên ngành mình đã trở nên dễ dàng hơn. Mình cảm thấy có một sự khác biệt so với thầy cô dạy mình học cấp ba trong việc giải đáp thắc mắc đó thầy cô dạy cấp ba thường sẽ trả lời luôn cho đáp số, cách giải; còn ở đại học và nhất là các thầy cô khoa Toán, thầy cô sẽ chỉ cho mình cách học hoặc cách để mình tự tìm ra câu trả lời. Theo cảm nhận cá nhân của mình, thầy cô ở khoa Toán thực sự rất nhiệt tình và có kiến thức sâu rộng về chuyên ngành, có thể hoàn toàn giúp cho những sinh viên mà có định hướng công việc theo chuyên ngành có thể nắm vững kiến thức và tự tin tham gia vào thị trường lao động.

𝑵𝒈𝒐𝒂̀𝒊 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐̂𝒏 đ𝒂̣𝒊 𝒄𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝒓𝒂, 𝒄𝒉𝒂̆́𝒄 𝒉𝒂̆̉𝒏 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒉𝒐̣𝒄 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒎𝒐̂𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉. 𝑯𝒂̃𝒚 𝒓𝒆𝒗𝒊𝒆𝒘 𝒗𝒆̂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒎𝒐̂𝒏 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝒎𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒉𝒐̣𝒄
Mình sẽ review về một môn học mà sinh viên Kinh tế nào cũng sợ phát khiếp, đó là Kinh tế lượng. Ở các khoa viện khác, môn này thường chỉ học 1 học phần KTL cơ bản thôi. Nhưng sinh viên khoa Toán sẽ học tới 3 học phần về KTL cơ bản về KTL nâng cao. Nói về tính ứng dụng của nó thì theo mình thấy thì nó là phần kiến thức bắt buộc sinh viên nào định hướng công việc theo chuyên ngành thì phải học hiểu, bởi nó là công cụ để giải quyết những bài toán phân tích dữ liệu

𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒔𝒆̉ 𝒄𝒉𝒐 𝒄𝒉𝒖́𝒏𝒈 𝒎𝒊̀𝒏𝒉 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒔𝒐̂́ 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒂̣̂𝒑 𝒉𝒊𝒆̣̂𝒖 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?
Mình có một vài lời khuyên cho các bạn sinh viên khoa Toán mà xác định rằng bản thân định hướng công việc theo chuyên ngành Toán như sau:
Vào thời gian rảnh, nhất định phải học thêm Tiếng Anh, nhất là kĩ năng đọc (bởi vì sau này tới năm 2, 3, 4 thì tài liệu các môn chuyên ngành chủ yếu bằng Tiếng Anh)
Trau dồi tư duy, kỹ năng lập trình. Học sử dụng các công cụ cơ bản nhất trong phân tích, quản lý dữ liệu như Excel, SQL. Dành thời gian để học và tìm hiểu thêm về ngôn ngữ R, Python.
Sau mỗi học phần là môn đại cương hay chuyên ngành của khoa Toán thì cần tóm tắt lại những kiến thức đã học và note lại những phần quan trọng để sau này khi học các môn sau có nhắc lại kiến thức các môn trước thì có thể dễ dàng tìm đọc được (nhất là các môn Lý thuyết xác suất, Thống kê Toán, Kinh tế lượng, Thống kê nhiều chiều…)
Tham gia vào các CLB để cải thiện Networking skill. Khi tham gia vào CLB thì đồng nghĩa rằng bạn phải cân đối giữa thời gian để học, tham gia CLB, giải trí và nghỉ ngơi nữa nhé.


https://www.facebook.com/Actuary.NEU/photos/a.533728477133183/1187937375045620

Nhật Trung – Toán Kinh tế K62

𝑪𝒂̉𝒎 𝒏𝒉𝒂̣̂𝒏 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒗𝒆̂̀ 𝒄𝒂́𝒄 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒄𝒐̂ 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 𝑵𝑬𝑼 𝒏𝒐́𝒊 𝒄𝒉𝒖𝒏𝒈 𝒗𝒂̀ 𝒌𝒉𝒐𝒂 𝒕𝒐𝒂́𝒏 𝒏𝒐́𝒊 𝒓𝒊𝒆̂𝒏𝒈?
Trước khi vào NEU mình nghe rất nhiều review tốt về các thầy cô, nhưng khi bắt đầu ngồi trên ghế nhà trường thì mình đã rất bất ngờ. Đó không chỉ là sự nhiệt tình và chu đáo trong việc giảng dạy mà các thầy cô còn rất gần gũi với sinh viên, luôn luôn trò chuyện, vui cười với cả lớp.

𝑩𝒂̣𝒏 đ𝒂̃ 𝒕𝒊̀𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 đ𝒖̛́𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒉𝒐̛̣𝒑 𝒄𝒂̣ 𝒏𝒂̀𝒐 𝒄𝒉𝒖̛𝒂?
Tất nhiên là có :)) chỉ cần qua những câu chuyện xã giao, game,… mà bọn con trai tụi mình làm quen với nhau khá dễ. Ngoài ra, sau đợt đi quân sự vừa rồi, chúng mình gắn kết với nhau hơn rất nhiều.

𝑴𝒐̣̂𝒕 đ𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒎𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒕𝒉𝒂𝒚 đ𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂̃𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒐̛̀𝒊 𝒈𝒊𝒂𝒏 𝒒𝒖𝒂?
Mình nghĩ đó là thời điểm đăng kí tín chỉ. Mình nên chuẩn bị các tình huống xảy ra về mạng và thiết bị để không bị thất học môn thể ở kì 2 vừa rồi.


https://www.facebook.com/Actuary.NEU/photos/a.533728477133183/1187937378378953

Thùy Dương – Toán Kinh tế K61

𝑩𝒂̣𝒏 𝒄𝒐́ 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒐́𝒎 𝒕𝒂̆́𝒕 𝒕𝒓𝒂̉𝒊 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒗𝒆̂̀ 𝒌𝒉𝒐𝒂 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 3 𝒕𝒊́𝒏𝒉 𝒕𝒖̛̀ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈?
Năng động, chăm chỉ, nghiêm túc.

𝑻𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒂́ 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒉𝒐̣𝒄, 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒓𝒂́𝒏𝒉 𝒏𝒉𝒖̛̃𝒏𝒈 𝒍𝒖́𝒄 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒉𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒃𝒂̀𝒊, 𝒌𝒉𝒊 𝒂̂́𝒚 𝒄𝒂́𝒄 𝒃𝒂̣𝒏 𝒔𝒆̃ 𝒍𝒂̀𝒎 𝒈𝒊̀?
Lớp mình có rất nhiều bạn học tốt và các bạn ấy cũng rất sẵn lòng giúp đỡ mình và những bạn khác nếu chúng mình không hiểu bài. Ngoài ra, mình cũng có thể hỏi trực tiếp thầy cô giáo giảng dạy bộ môn đó. Các thầy cô khoa Toán đều rất thân thiện và nhiệt tình hỗ trợ sinh viên.

𝑵𝑬𝑼 𝒏𝒐̂̉𝒊 𝒕𝒊𝒆̂́𝒏𝒈 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒕𝒓𝒖̛𝒐̛̀𝒏𝒈 đ𝒂̣𝒊 𝒉𝒐̣𝒄 𝒏𝒂̆𝒏𝒈 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒓𝒂̂́𝒕 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒐𝒂̣𝒊 𝒌𝒉𝒐́𝒂 𝒕𝒉𝒖́ 𝒗𝒊̣. 𝑯𝒂̃𝒚 𝒌𝒆̂̉ 𝒗𝒆̂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒉𝒐𝒂̣𝒕 đ𝒐̣̂𝒏𝒈 𝒎𝒂̀ 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒖̛̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒈𝒊𝒂.
Mình tham gia các hoạt động nhiều nhất vào năm nhất Đại học. Vừa nhập trường thì K61 chúng mình được các anh chị khóa trên và thầy cô trong khoa tổ chức hoạt động Chào tân sinh viên Genesis. Trong quá trình tham gia chuỗi hoạt động này, mình đã có nhiều trải nghiệm ban đầu và cũng làm quen, tích lũy kinh nghiệm từ các anh chị của Khoa Toán Kinh Tế. Ai cũng thân thiện và nhiệt tình hết trơn ^^!

𝑻𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒄𝒐̂ 𝒏𝒂̀𝒐 𝒍𝒂̀ 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒚 𝒄𝒐̂ 𝒖̛𝒂 𝒕𝒉𝒊́𝒄𝒉 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏? 𝑽𝒊̀ 𝒔𝒂𝒐?
Mình mới được có cơ hội học thầy Bùi Dương Hải một lần ở môn Thống kê toán. Mình rất ấn tượng với thầy vì sự tận tâm và nhiệt tình trong việc giảng dạy. Lúc nào thầy cũng đến lớp sớm hơn giờ dạy hết. Ban đầu, chúng mình có hơi “sợ” thầy vì thầy Hải trông “có vẻ” rất nghiêm khắc. Nhưng cũng nhờ cách dạy đó mà chúng mình thấy hiểu bài hơn và nghiêm túc hơn. Nhưng trái với vẻ “lạnh lùng” trong mỗi tiết học thì với các hoạt động của Khoa Toán Kinh Tế, thầy cũng nhiệt tình không kém gì sinh viên trong khoa đâu nha!

𝑯𝒂̃𝒚 𝒌𝒆̂̉ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒌𝒚̉ 𝒏𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒉𝒖́ 𝒗𝒊̣ 𝒗𝒆̂̀ 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒄𝒖̉𝒂 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 2 𝒏𝒂̆𝒎 𝒗𝒖̛̀𝒂 𝒒𝒖𝒂
Lớp Toán Kinh Tế 61 chúng mình học cùng nhau 4 kì thì đến hơn 2 kì phải học online vì dịch Covid-19. Các bạn con trai dịp 20/10 nào cũng tổ chức chu đáo cho các bạn nữ trong lớp. Các bạn nữ Toán Kinh Tế chúng mình cũng nhiều lần lên kế hoạch tổ chức Boy’s day cho các bạn nam nhưng kế hoạch cứ mới chớm là lại nghỉ dịch nên chưa thành công. Hi vọng dịch bệnh sớm qua đi để con gái lớp Toán Kinh Tế có cơ hội thể hiện nhiều hơn với các bạn nam và lớp mình cũng sẽ có dịp đi chơi cùng nhau, tăng thêm tình cảm giữa các thành viên trong lớp ^^!

𝑩𝒂̣𝒏 𝒎𝒖𝒐̂́𝒏 𝒏𝒉𝒂̆́𝒏 𝒏𝒉𝒖̉ 𝒈𝒊̀ 𝒕𝒐̛́𝒊 𝒃𝒂̉𝒏 𝒕𝒉𝒂̂𝒏 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒂̆𝒎 𝒉𝒐̣𝒄 𝒕𝒐̛́𝒊
Năm học tới mình sẽ phải đối mặt với nhiều môn chuyên ngành khó nhằn hơn. Mình chẳng mong gì hơn ngoài việc bản thân mình sẽ phải chăm chỉ và nghiêm túc trong học tập hơn để có thể tiếp thu kiến thức chuyên ngành và vượt qua môn học với kết quả tốt nhất.


https://www.facebook.com/Actuary.NEU/photos/a.533728477133183/1188639301642094

[𝗛𝘂𝗺𝗮𝗻 𝗼𝗳 𝗠𝗙𝗘] TÂM SỰ TỪ THỦ KHOA: MFE – CÁNH CỬA MỞ RA NHỮNG HÀNH TRÌNH

“Xin chào mọi người, mình là Dương – sinh viên khóa 59 ngành Toán Tài chính.

Tháng 8 năm 2017 là thời gian mình chuẩn bị hành trình chuyển đổi từ ‘học sinh’ thành ‘sinh viên’. Nếu có thể quay lại điểm xuất phát ấy, mình có một mong muốn đó là: Mình mong rằng mình có thể biết được 5 năm tới mình là ai, mình muốn làm gì, mình thích một công việc như thế nào?

Mục tiêu ấy có thể giúp tôi biết mình cần làm gì, và tránh đi chệch theo định hướng (trong điều kiện mọi yếu tố khác không đổi 😃). Tuy nhiên, nếu ‘các yếu tố khác’ thay đổi thì sao? Đúng vậy, cuộc sống quanh ta luôn vận hành theo cách khó lường. Theo thời gian, tư duy và môi trường cũng ‘offer’ cho chúng ta rất nhiều cơ hội và lựa chọn mới.

Cuộc sống là một chuỗi lựa chọn, mỗi lựa chọn sẽ định nghĩa con người của bạn. Đôi khi chúng ta sẽ có những lựa chọn không nhất quán vì một lý do nào đó (Ví dụ như câu chuyện chuyển ngành chẳng hạn). Mình rất khuyến khích các bạn thích-sự-an-toàn hãy mạnh mẽ trải nghiệm, hãy thử-và-sai. Nói theo một cách tích cực, nếu chúng ta không tìm được thứ mình đam mê, gắn bó thì ít nhất chúng ta sẽ tìm thấy thứ mà mình cảm thấy không thích. Tuy nhiên, khi đứng trước một lựa chọn nào đó mình nghĩ rằng bạn cần cân nhắc thật kỹ. Hãy bình tĩnh ngồi xuống và viết ra động lực nào thôi thúc bạn thay đổi và đảm bảo rằng đó không phải một sở thích nhất thời.

𝑵𝑨̆𝑴 𝑵𝑯𝑨̂́𝑻 – 𝑵𝑨̆𝑴 2
Đúng theo lộ trình học từ gốc trước, năm nhất mình được trang bị kiến thức về đại số, giải tích, lý thuyết xác suất, thống kê toán. Toán – có thể các bạn không cần tính tích phân hay cách nhân ma trận khi đi làm thực tế (nếu làm giảng viên Toán thì khác 😊)) nhưng đây chính là kiến thức nền rất quan trọng để học các môn nâng cao hơn. Bên cạnh đó, nếu muốn giành học bổng học cao học chuyên ngành nặng về toán như toán ứng dụng, Data Science, Actuarial Science thì đừng bỏ bê nha. Theo kinh nghiệm của mình, bên cạnh kỹ năng xã hội thì bộ kiến thức nền, những khóa học cơ bản chính là chìa khóa cho những bạn chưa có kinh nghiệm muốn đi thực tập. Không ít lần đi phỏng vấn mình đã gặp những câu hỏi về lý thuyết xác suất như là phân phối chuẩn skewness, kurtosis bằng bao nhiêu này. Phát biểu định lý giới hạn trung tâm hay phương sai của phân phối đều bằng bao nhiêu, …

Học đại học vẫn có bài tập về nhà giống cấp 3 nhưng có điều khác là mình cần chủ động hơn trong việc làm bài tập và đặt câu hỏi cho các thầy cô giáo. Trên lớp lắng nghe thầy cô giảng 1 chút là mọi chuyện sẽ ổn ha.

Năm nhất sẽ rảnh hơn nên nếu có thể thì tham gia 1 câu lạc bộ sẽ giúp chúng ta có những bộ kỹ năng mềm, đặc biệt là cách giao tiếp, và những trải nghiệm đáng nhớ.

𝑵𝑨̆𝑴 3 – 𝑵𝑨̆𝑴 4
Bắt đầu học những môn chuyên ngành, những môn sẽ giúp chúng ta biết mình có thể sẽ thích làm việc ở mảng gì. Năm 3 nếu mọi người xác định được mình thích mảng gì thì sẽ rất thuận lợi trong việc chọn các môn tự chọn cũng như chọn lựa ngôn ngữ lập trình phù hợp.

Mình chắc chắn rằng sinh viên khoa Toán có rất nhiều nghề nghiệp có thể lựa chọn để theo đuổi. Nếu các bạn dành một chút thời gian để tìm hiểu và tham gia các buổi định hướng nghề nghiệp, các bạn sẽ biết ở trên lớp mình cần tập trung vào môn nào để trang bị kiến thức nền cho nghề nghiệp tương lai. Sau khi có kinh nghiệm 1 năm được trải nghiệm trong lĩnh vực quản trị rủi ro, mình nhìn lại và thấy rằng các môn học ở khoa Toán rất thiết thực. Nếu như thích làm mô hình rủi ro tín dụng, hãy chú ý môn Kinh tế lượng 2 và kiến thức quản trị rủi ro. Hoặc là rủi ro thị trường trong ngân hàng, thì chú ý môn định giá 2, … Đây có lẽ là điều mình thấy vô cùng tuyệt vời ở khoa Toán – bạn có thể tự do trải nghiệm các ngành nghề khác nhau và có thể thích ứng nhanh khi muốn chuyển ngành

Nhìn chung, học tập ở khoa Toán sẽ được bổ sung kiến thức nền và những kiến thức mang tính ứng dụng. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần tự tìm hiểu thêm, đào sâu thêm những kiến thức đó vì môi trường công việc rất đa dạng và cũng có rất nhiều kiến thức mới cần tiếp thu. Đừng ngại ngần đặt câu hỏi cho các thầy cô và các anh chị khóa trên nhé, vì các thầy cô Khoa Toán rất sẵn lòng giải đáp và đôi khi chúng ta muốn được giải đáp 1 nhưng lại vỡ ra 10 đó 😊)). Không chỉ vậy, các thầy cô còn rất quan tâm và cho mình nhiều lời khuyên. Đó là điều khiến mình cảm thấy vô cùng ấm áp mỗi khi nhớ về khoa Toán.
À thêm nữa là chúng ta hãy tự giúp bản thân mình nâng cao những kỹ năng mềm nhé, nó sẽ giúp ích rất nhiều đó. Ví dụ như kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tin học văn phòng, … Cuối cùng nhưng cũng rất quan trọng, đó là hãy chuẩn bị cho bản thân một “open-mind” và lối sống tích cực nha.

Chúc mọi người có nhiều trải nghiệm thú vị và có ích ở khoa Toán kinh tế – NEU.”


Xin xem tiếp phần 2

PHẦN 1PHẦN 2PHẦN 3