Quan trọng: Báo cáo phân giảng cho trường: Các thầy cô XEM LẠI KỸ

Trường yêu cầu báo cáo phân công giảng dạy các lớp hệ Chính quy lên Phòng Quản lý đào tạo để tính kê khai giờ giảng theo hệ thống mới.

Hiện lịch giảng BM Toán kinh tế và Toán tài chính đã được công bố 10 ngày.

Các thầy cô xem lại, nếu có bất cứ sai sót nào, hoặc đổi lớp mà chưa sửa trên lịch trên mạng thì báo ngay cho Hải để sửa và gửi Trường.

 

Việc này quan trọng, vì liên quan toàn bộ kê khai thanh toán, đề nghị các thầy cô xem lại kỹ.

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.