Quy định về Chuyên đề thực tập

THÔNG BÁO QUY ĐỊNH VỀ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP

Sau cuộc họp ngày 29/8 và các trao đổi, Khoa và Bộ môn Toán kinh tế, Toán tài chính thống nhất nội dung Quy định cho Chuyên đề thực tập hai chuyên ngành Toán kinh tế và Toán tài chính, thực hiện từ học kỳ này.

QUY ĐỊNH VỀ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP (NHẤN VÀO ĐỂ XEM).

Quy định này sẽ được để trong mục Tài liệu Quan trọng tại khu vực Công việc, cũng như lưu trữ tại Thư viện.

Đề nghị các Thầy cô hướng dẫn Thực tập và các Sinh viên thực hiện theo Quy định đã công bố.

Khoa Toán kinh tế.