Quy trình nghiệp vụ coi thi – Kỳ thi THPT Quốc gia 2015

QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ COI THI
 

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015 – điểm thi số 2

Slide hướng dẫn của phòng Quản lý đào tạo: TẠI ĐÂY

Mẫu phiếu trả lời trắc nghiệm (TLTN): TẠI ĐÂY

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.