RA MẮT CHUỖI MFE WORKING PAPERS CỦA KHOA

Khoa Toán Kinh tế xin trân trọng giới thiệu với các Thầy – Cô chuỗi bài viết MFE Working Papers. Đây là một hoạt động thường xuyên nhằm giúp chia sẻ và làm mới kiến thức trong giảng dạy- nghiên cứu- ứng dụng liên quan đến Toán Kinh tế – Toán Tài chính, với nòng cốt chủ lực ban đầu là các Thầy – Cô trong ba Bộ môn.

Trân trọng cám ơn các thầy cô đã gửi những bài viết đầu tiên, và kính đề nghị các thầy cô trong toàn Khoa tiếp tục tích cực đóng góp vào hoạt động chung này bằng cách gửi bài nghiên cứu – trao đổi, đóng góp ý kiến về chuỗi WP này. Trân trọng cám ơn những thầy cô đã dành nhiều công sức cho sự ra mắt của chuỗi WP.

Trưởng Khoa 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.