Ra mắt nhóm nghiên cứu QUANT CORE

Nhóm nghiên cứu QUANT CORE được hình thành từ ý tưởng cùng nhau nghiên cứu, hợp tác và phát triển của nhóm một số các giảng viên trẻ trong khoa Toán Kinh tế. Từ ý tưởng cơ bản đó và từ nhu cầu chung của các giảng viên trong các bộ môn, nhóm đã quyết định mở rộng và thành lập một nhóm nghiên cứu định lượng với các tiêu chí và hoạt động cụ thể mang tên QUANT CORE. Nhóm chính thức hoạt động từ 01/08/2015. Trang web chính thức của nhóm: http://mfecore.com

 

Nhóm QUANT CORE hướng tới mục tiêu tôn trọng chuyên môn, cùng nhau hợp tác và thúc đẩy nhau phát triển. Nhóm hướng tới các nhiệm vụ chính là hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và tư vấn. Dưới vai trò là một trong các nhóm nghiên cứu thuộc khoa, nhóm sẽ cố gắng phát triển vai trò hỗ trợ đào tạo và nghiên cứu. Mục tiêu tiên quyết hướng tới là một tập thể có chất lượng chuyên môn vững chắc trên cả ba tiêu chuẩn: Cơ sở lý thuyết chắc chắn, quy trình thực hiện rõ ràng và tính ứng dụng bao quát và chuyên sâu trong các vấn đề Kinh tế. Dưới tiêu chí đó, nhóm sẽ tiến hành nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là rà soát các chuyên đề về phân tích định lượng để nâng cao mặt bằng chuyên môn với tần suất 1 seminar/1 tuần trong thời gian 2 năm liên tiếp. Ngoài ra, nhóm cũng tích cực tham gia các đề tài nghiên cứu các cấp, tăng cường tham gia các hội thảo và đưa ra các sản phẩm nghiên cứu chất lượng trên các tạp chí uy tín. Ngoài ra, nhóm cũng đề xuất và nhận trách nhiệm đào tạo và phát triển một nhóm sinh viên chuyên sâu về phân tích định lượng để phục vụ nghiên cứu khoa học và phù hợp với các yêu cầu cao hơn về phân tích định lượng trong thực tế.

 

Dưới vai trò tư vấn, nhóm QUANT CORE là một trong các đội hỗ trợ tích cực cho các hoạt động nghiên cứu và tư vấn của Trung tâm Xử lý dữ liệu Kinh tế – Xã hội và Dự báo – Khoa Toán Kinh tế. Trong giai đoạn thử nghiệm vừa qua, nhóm cũng đã tiến tới đề nghị hợp tác với các đơn vị ngoài trường như các ngân hàng, ngân hàng nhà nước, các doanh nghiệp cũng như các bộ môn trong trường. Các kết quả đáng tích cực ban đầu nhận được chính là sự sẵn sàng trao đổi và di đến hợp tác lâu dài với một số ngân hàng và bộ môn trong trường. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy triển vọng phát triển và khẳng định vị thế của Ngành Toán ứng dung trong các hoạt động Kinh tế và tài chính.

 

Với tiêu chí tôn trọng chuyên môn, tôn trọng đối tác, làm việc chuyên nghiệp, rõ ràng và đúng kế hoạch, nhóm hướng đến một hình ảnh hiện đại và trở thành một đơn vị hợp tác đáng tin cậy trong lòng các đối tác. 

 

Hoạt động đầu tiên của nhóm được thử nghiệm là buổi Seminar đầu tiên trong chuỗi rà soát kiến thức định lượng đã thành công tốt đẹp. Từ ngày 10/08, các chuỗi seminar của nhóm sẽ chính thức được công bố hoạt động và mời tất cả các thầy cô quan tâm tham gia trao đổi và thảo luận để nâng cao chất lượng chuyên môn chung và định hướng ứng dụng.