Seminar bộ môn Toán kinh tế (3.11.2017)

Thời gian: 14h00 Thứ Sáu 3/ 11/ 2017

Địa điểm: Văn phòng khoa.

Tham dự: Thế, Hải, Mạnh, Hoàn, Long, Nhật, Tuyến,  Tâm, Huyền, Ngọc, Tú, Thắm, Thảo, Liên, Nga, Vân, Phương,

Đề tài: Phân tích dữ liệu văn bản với Python

Người trình bày: TS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh. 

Chủ trì: TS. Nguyễn Mạnh Thế

1. TS. Nguyễn Mạnh Thế giới thiệu chung

2. TS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh trình bày nội dung. 

– Đầu tiên: phân loại nhị phân (Binary)

3. Thảo luận