[Seminar] Bộ môn Toán Kinh tế: sinh hoạt Giáo trình Thống kê toán (8.6.2022)

Vào 8h00 sáng Thứ Sáu ngày 8 tháng 6 năm 2022, bộ môn Toán kinh tế tổ chức seminar.

Chủ đề: sinh hoạt khoa học bộ môn về giáo trình Thống kê toán

Người trình bày: ThS. Bùi Dương Hải, chủ biên.

Thành viên: GV bộ môn Toán kinh tế + GV có quan tâm

Người trình bày đã trình bày các nội dung:

 • Vị trí của môn học trong hệ thống các môn chuyên ngành
 • Sơ lược các nhà khoa học
 • Nội dung của các chương, nhấn mạnh vào những phần thêm đối với học phần Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán truyền thống
 • Sách gồm 12 chương

Một số ý kiến đóng góp từ các giảng viên:

 • Xem xét tên chương 10: Kiểm định phi tham số, tương quan; đề nghị đổi thành Kiểm định phi tham số và Kiểm định tương quan
 • Thầy Dong: bổ sung phần nhược điểm của phương pháp dùng P-value
 • Một số lỗi cần được sửa.

 

Tiếp theo sinh hoạt giáo trình, các thầy cô cũng đã tiếp tục trao đổi một số vấn đề:

 • Định hướng của bộ môn khi thành lập Trường con, vị trí của Khoa Toán Kinh tế mới
 • Định hướng đào tạo, xây dựng chuyên ngành
 • Định hướng nhân sự: giảng viên cần cập nhật, tham gia chuyên môn sâu và có hướng phát triển
 • Một số vấn đề cần thảo luận.