[Seminar] Capital stress testing and application (9.12.2022)

Vào 14h00 chiều ngày Thứ Sáu 9 tháng 12 năm 2022 đã diễn ra buổi đầu trong Chuỗi Seminar.

Chủ đề: Kiểm tra sức chịu đựng về vốn và ứng dụng trong phân bổ vốn tại các ngân hàng thương mại.

(Capital stress testing and application in capital planning at Vietnamese commercial banks)

Diễn giả: Th.S Nguyễn Thúy Quỳnh; Quản lý về tư vấn rủi ro tại Deloitte Việt Nam

Diễn giả đã trình bày từ 14h00 đến 16h00, và cùng trao đổi thảo luận với các thính giả.

Một số hình ảnh