Seminar của khoa Toán kinh tế

(Chủ nhật, 09 Tháng 1 2011 23:58) alt

Trong tháng 11, 12 năm 2010 và đầu tháng 1 năm 2011, khoa Toán kinh tế đã tổ chức các Seminar – sinh hoạt khoa học, địa điểm là V306.
Ngày 24/11/2010: ThS. Hoàng Đức Mạnh báo cáo
Ngày 30/12/2010: TS. Ngô Văn Thứ báo cáo
Ngày 4/1/2011: ThS. Phạm Thị Hồng Thắm báo cáo
Ngày 11/1/2011: TS. Trần Trọng Nguyên báo cáo

Nội dung cụ thể các báo cáo sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất.