Seminar: Data Science và Ứng dụng tại VCB (29.5.2019)

Vào 9h00 sáng ngày Thứ Tư 29 / 5 / 2019, tại Văn phòng Khoa Toán kinh tế đã có buổi seminar về Khoa học dữ liệu.

Chủ trì: TS. Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa.

Người trình bày: ThS. Nguyễn Hoàng Thao, nhóm Quant Team của Vietcombank.

Chủ đề: Khoa học dữ liệu và Ứng dụng trong Ngân hàng VCB.

Tham dự: Các giảng viên khoa Toán Kinh tế.

Đây là hoạt động trong chuỗi các hoạt động đã được cam kết thực hiện giữa nhóm Quant Team VCB và khoa Toán kinh tế.

Sau khoảng một giờ trình bày của ThS. Nguyễn Hoàng Thao về các khái niệm cơ bản của Khoa học dữ liệu, giới thiệu về Vietcombank, ứng dụng của Khoa học dữ liệu, Dữ liệu lớn, Dữ liệu thay thế trong các lĩnh vực phân tích, dự báo trong lĩnh vực Ngân hàng, các giảng viên đã có những câu hỏi và trao đổi về vấn đề được đặt ra.

 

Một số hình ảnh: