[Seminar] PGS.TS. Tăng Quốc Bảo trình bày và giới thiệu chương trình Master (3.2.2023)

Vào lúc sáng Thứ Sáu ngày ngày 3 tháng 2 năm 2023, tại phòng 1108 nhà A1, khoa Toán đã có buổi giới thiệu khoa học.

Người trình bày: PGS.TS Tăng Quốc Bảo – đang công tác tại Đai học Graz (Graz Unniversity).

PGS. Tăng Quốc Bảo đã giới thiệu về các chương trình thạc sĩ Toán của trường đại học Graz (file Master_Programme và E_Mathematik). Đồng thời, PGS.TS Tăng Quốc Bảo cũng chia sẻ về các hướng nghiên cứu về hệ phức và hệ động lực (Complex Systems and Dynamics) do ông đang là trưởng nhóm nghiên cứu.

Nhóm của PGS. Bảo cũng đang tìm các bạn nghiên cứu sinh cho chủ đề Opinion Dynamics. Các bạn sinh viên, học viên có quan tâm tới chương trình master cũng như chương trình đào tạo tiến sĩ của trường Graz có thể contact với PGS.TS Tăng Quốc Bảo theo địa chỉ email sau: baotangquoc@gmail.com

Bài giới thiệu : TẠI ĐÂY

Giới thiệu chương trình Master: TẠI ĐÂY

Thông tin chi tiết chương trình đào tạo Master: TẠI ĐÂY

Một số hình ảnh