Seminar: Text Mining – Hướng nghiên cứu thị trường

Vào ngày Thứ Ba, 18 tháng 6 năm 2019, Khoa Toán kinh tế tổ chức Seminar về chủ đề:

Text Mining trong nghiên cứu thị trường hiện đại – Một số tình huống tại Việt Nam.

Thời gian: 9h00 ngày 18/6/2019

Địa điểm: Phòng 1001

Người trình bày: THS. Trần Chung Thủy

Hai nhóm nghiên cứu

(1) Sinh viên Trịnh Quỳnh Chi – lớp Toán tài chính 58

(2) Nguyễn Quang Anh và ….  – lớp Toán tài chính 58

 

Một số hình ảnh