Seminar: Trực quan hóa dữ liệu với Python – TS. Nguyễn Tuấn Long

Vào 14h00 ngày Thứ Sáu 14 tháng 1 năm 2022, Bộ môn Toán Cơ bản tổ chức Seminar.

Chủ đề: Trực quan hóa dữ liệu với Python: Matplotlib và Seaborn.

Người trình bày: TS. Nguyễn Tuấn Long.

 

Trong buổi trình bày, TS. Nguyễn Tuấn Long đã trình bày về trực quan hóa dữ liệu (data vizualization) trong phân tích dữ liệu, khoa học dữ liệu. Công cụ được trình bày là Python

  • Công cụ Matploblib
  • Công cụ Seaborn
  • So sánh hai công cụ trong việc biểu diễn data
  • Thực hành với số liệu có sẵn

Trao đổi trong seminar

  • T. Huy: so sánh với ggplot trong R
  • Các vấn đề tiếng Việt, ưu điểm, lợi thế của Python