[Seminar] TS. Đồng Văn Chung trình bày (24.2.2023)

Vào 14h00 ngày Thứ Sáu, 24 tháng 2 năm 2023, đã diễn ra buổi seminar tại phòng 1108.

Diễn giả: TS. Đồng Văn Chung, nghiên cứu viên Viện nghiên cứu Kinh tế – Quốc tế

Chủ đề: On the welfare analysis of external reference pricing and reimbursement policy.

Bài trình bày liên quan đến nghiên cứu lý thuyết về chính sách của chính phủ và phúc lợi xã hội trong lĩnh vực Kinh tế Y tế, cụ thể là bài toán xác định giá vật phẩm y tế, liên quan đến tỉ lệ chi trả, phương thức tính giá, phương thức phân phối.

Bài toán kết hợp các lý thuyết phúc lợi, lý thuyêt trò chơi để đưa một cách đánh giá chính sách.

Một số hình ảnh