SHKH bộ môn: NCS báo cáo kết quả nghiên cứu (2.7.2020)

Vào 14h ngày 2 tháng 7 năm 2020, tại Phòng 1109 đã diễn ra buổi Báo cáo kết quả nghiên cứu cấp Bộ môn.

Nghiên cứu sinh: Vũ Thị Quỳnh Nhung

Đề tài: Các mô hình Kinh tế lượng đánh giá tác động của hạ tầng giao thông vận tải đến phát triển kinh tế tại Việt Nam.

Tham gia: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh, TS. Nguyễn Mạnh Thế, TS. Phạm Ngọc Hưng, TS. Nguyễn Thị Cẩm Vân, các giảng viên BM Toán kinh tế

  1. TS. Phạm Ngọc Hưng trình bày lí do buổi báo cáo
  2. NCS. Vũ Thị Quỳnh Nhung trình bày kết quả nghiên cứu
  3. Các ý kiến nhận xét từ thành viên
  • TS. Phạm Ngọc Hưng: nhận xét về cách trình bày
  • TS. Nguyễn Mạnh Thế: nhận xét các nội dung, chương mục, trình bày,…
  • PGS.TS. Nguyễn Thị Minh: các vấn đề về tên luận án, nội dung đề tài,…

 

Kết luận: NCS chỉnh sửa theo các nhận xét, góp ý để bảo vệ cấp cao hơn.