SHKH bộ môn TKT: TS. Trần Minh Hoàng trình bày

Vào chiều Thứ Sáu ngày 29/10/2021, đã diễn ra buổi sinh hoạt khoa hoc bộ môn.

Người trình bày: TS. Trần Minh Hoàng.

Chủ đề: “Giới thiệu Mô hình phá sản doanh nghiệp trong Bảo hiểm”.

Hình thức: Online trên TEAMS.

Slide bài trình bày: TẠI ĐÂY.