Sinh hoạt đầu khóa K54

(Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 10:43)

Mở đầu cho quá trình tố chức đào tạo của ngành Toán ứng dụng trong kinh tế, Khoa Toán kinh tế tổ chức đợt sinh hoạt đầu khóa kết hợp giao lưu với sinh viên ngành Toán của Trường Đại học sư phạm Hà nội 2.

Địa điểm: khu sinh thái Đại Lải và trường ĐHSPHN2 Xuân Hòa.
Thời gian: 2 ngày 29-30 tháng 9 năm 2012.

Việc tổ chức do ban chủ nhiệm khoa, bộ môn Toán kinh tế, Toán tài chính, Liên chi đoàn thanh niên đảm nhận.
Với các nôi dung nhằm tạo điệu kiện cho sinh viên hiểu biết thêm về:

–  Chương trình đào tạo của ngành và các chuyên ngành cụ thể (Toán kinh tế và Toán tài chính)
–  Cách thức thực hiện các qui định theo yêu cầu của học chế tín chỉ
–  Kết cấu logic của các học phần (bắt buộc và tự chọn) thuộc các khối kiến thức khác nhau và cách thức lựa chọn môn học theo tiến trình đào tạo
–  Những vấn đề liên quan đến cách thức tổ chức đào tạo (học tập và thực hành) của ngành và các chuyên ngành cũng như kỳ vọng của sinh viên,….

Qua đó Khoa cũng mong muốn có được nhiều hơn các thông tin từ sinh viên mới cũng như các cựu sinh viên nhằm hoàn thiện hơn chương trình đào tạo, tổ chức tốt hơn quá trình đào tạo.
Tham dự đợt sinh hoạt này Khoa yêu cầu các thầy cô trong ban chủ nhiệm, bộ phận văn phòng, các trưởng Phó bộ môn tham gia và chuẩn bị tốt các nội dung như đã thống nhất.
Kính mời các Thầy, Cô trong hội đồng khoa học và đào tạo Khoa Toán kinh tế, các thầy cô giảng dạy cho chuyên ngành và các thầy cô trong khoa có điều kiện tham gia (xin đăng ký qua Văn phòng khoa  hoặc Thầy Trần Trọng Nguyên, Cô Trang, Cô Nga).

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA