Sinh hoạt khoa học: Chuyên đề Nghiên cứu sinh khóa 35

Chiều Thứ Sáu 8/4/2016, tại văn phòng khoa Toán kinh tế đã có buổi trình bày Đề tài nghiên cứu của Nghiên cứu sinh khóa 35 Chuyên ngành Toán kinh tế.

Thành phần:
NCS khóa 35: Phạm Thị Hồng Thắm
GS.Nguyễn Khắc Minh, PGS. Nguyễn Thị Minh, PGS. Ngô Văn Thứ, PGS. Giang Thanh Long, TS. Cao Xuân Hòa, TS. Nguyễn Mạnh Thế, TS. Nguyễn Thị Quỳnh Lan, TS. Tống Thành Trung, TS. Hồ Đình Bảo, TS. Hoàng Đức Mạnh.

1. NCS Phạm Thị Hồng Thắm
– Tên đề tài tạm thời: "Dự báo chi phí bảo hiểm y tế theo phương pháp Thống kê bảo hiểm"

– TS. Hòa: Vấn đề tên và mục tiêu nghiên cứu: Tính toán thay bởi Thống kê
– PGS. Long: phạm vi, số liệu của đề tài
– PGS. Thứ: các vấn đề liên quan từ Bộ Y tế
– TS. Bảo: về cơ bản có hai thế mạnh; nhưng tên có thể hiện được ý nghĩa chưa? Câu hỏi nghiên cứu, có phù hợp chuyên ngành
– PGS. Minh: Phương pháp nổi bật về Toán học để phù hợp với chuyên ngành, tính học thuật. Câu hỏi nghiên cứu cần điều chỉnh
– TS. Trung: Tên nên rõ ràng là Việt Nam
 

2. NCS. Nguyễn Anh Dũng
– Tên đề tài tạm thời: "Hoàn thiện cơ sở lý thuyết trong giám sát giao dịch trên thị trường chứng khoán Việt Nam"
– GS. Minh: Tên đề tài dàn trải giống quản lý: nên có : xây dựng mô hình giám sát
– PGS. Thứ: Đi vào mô hình giám sát cụ thể, có thể tham khảo thế giới
– TS. Bảo: Làm rõ mục tiêu, chọn hướng đi 
– PGS. Long: Đo thế nào? Phương pháp định lượng
– PGS. Minh: rõ ràng hơn, một mảng cụ thể
– TS. Thế: 

3. NCS. Phan Phước Long
– Tên đề tài tạm thời: "Sử dụng các mô hình toán kinh tế đnáh giá việc huy động vốn hậu IPO của thị trường chứng khoán Việt Nam"
– TS. Bảo: xây dựng MH toán như thế nào? MH đó liên quan như thế nào
– GS. Minh: Biến độc lập và phụ thuộc
– TS. Long: Đặt lại cho chính xác hơn mô hình
– PGS. Minh: Sử dụng mô hình gì, đơn giản hay phức tạp, xây dựng chỉ số cần xem xét. Cần làm để chắc chắn. Khả năng phát hành, 
– TS. Lan:
– PGS. Thứ: Thời kì "cửa sổ" sau IPO

4. NCS. Nguyễn Văn
– Đề tài tạm thời: "Phân tích hiệu quả kỹ thuật trong một số ngành kinh tế ở thành phố Hải Phòng. Tác động của nó đến tăng trưởng kinh tế và một số vấn đề kinh tế xã hội"
– GS. Minh: Mục tiêu tham vọng, số liệu cả doanh nghiệp và hộ gia đình. Tác động các hiệu quả mờ nhạt. Làm sâu hơn về tác động các yếu tố đến hiệu quả. Có thể đặt vấn đề ngược lại. Đánh giá chất lượng tăng trưởng yêu cầu cao.
– TS. Bảo: đề nghị phương pháp hệ số ngẫu nhiên: chất lượng tăng trưởng, kết quả cho phép phân tích cho từng quan sát
– PGS. Minh: Trên cơ sở đã có: có thể chuyển đổi hướng nghiên cứu hoặc nâng cao hơn
 

5. NCS. Lê Thị Thu Hương
– Tên đề tài tạm thời: "Đánh giá các yếu tố tác động đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải biển Việt Nam"
– GS. Minh: Biến phụ thuộc? Năng lực cạnh tranh – thị phần. Tính cho từng doanh nghiệp? Đo lường năng lực cạnh tranh
– TS. Thế: Số liệu mảng, phương pháp phi tham số. So sánh các phương pháp
– TS. Bảo: Năng lực: chỉ số tổng hợp cần xây dựng, xây dựng chỉ số
– PGS. Minh:
+ Đề xuất: So sánh phương pháp tham số và phi tham số trong đánh giá

6. NCS. Lâm Văn Sơn
– Tên đề tài tạm thời: "Các mô hình so sánh tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp đến hiệu quả của các doanh nghiệp theo quy mô, ngành, vùng, và loại hình sở hữu"
– PGS. Minh: Phân biệt tên đề tài: Các mô hình đánh giá tác động. Khuyến nghị dạng thế nào
– TS. Bảo: Chính sách và tiêu chí. Bộ số liệu Copenhagen

7. NCS. Phạm Anh Tuấn
– Tên đề tài tạm thời: "Các mô hình Kinh tế lượng không gian nghiên cứu hội tụ lan tỏa …
– PGS. Minh: Phần kỹ thuật đã hoàn chỉnh, làm phần phân tích tốt tiếp theo về kinh tế

8. NCS. Lê Thái Sơn
– Đề tài tạm thời: "Ước lượng hiệu quả kinh tế của đầu tư cho giáo dục trong điều kiện thông tin bất đối xứng"

9. NCS. Phùng Minh Đức
– "Các mô hình phân tích vai trò