Sinh viên DSEB K61 Bảo vệ Chuyên đề Thực tập tốt nghiệp (16.6.2023)

Vào ngày Thứ Sáu, 16 tháng 6 năm 2023, Khoa Toán Kinh tế tổ chức buổi Bảo vệ Chuyên đề thực tập tốt nghiệp cho sinh viên chương trình Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB), khóa 61, cũng là khóa đầu tiên của chương trình.

 

No. ID Student Examiner Room Time
1 11194892 Cao Bá Thiện TS. Hoàng Đức Mạnh
TS. Nguyễn Quỳnh Giang
TS. Nguyễn Văn Biển
A2 – 502 8h – 11h30
11191271 Nguyễn Thị Thùy Dương
11191830 Lê Thu Hiền
11192247 Bùi Thị Thu Hương
11195416 Trần Huyền Trang
2 11195721 Lê Thị Tú Vân TS. Nguyễn Quang Huy
TS. Vương Văn Yên
ThS. Nguyễn Thị Thảo
A2 – 503 8h-11h30
11191393 Hà Long Giang
11192942 Nguyễn Thị Hoài Linh
11196387 Trần Minh Quang
3 11195536 Hồ Xuân Anh Tú TS. Nguyễn Mạnh Thế
TS. Nguyễn Tuấn Long
TS. Nguyễn Văn Quý
A2 – 504 8h-11h30
11195614 Kiều Sơn Tùng
11194179 Đinh Thị Hà Phương
11194251 Nguyễn Thị Phương
11194176 Đào Thị Thu Phương
4 11190836 Nguyễn Linh Chi ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
TS. Trịnh Tuấn Phong
TS. Hoàng Thanh Tùng
A2 – 505 8h-11h30
11196328 Tô Đức Anh
11195627 Nguyễn Sơn Tùng
11194482 Nguyễn Như Quỳnh
11196206 Trần Minh Khoa
5 11193897 Nguyễn Thị Thảo Nguyên ThS. Bùi Dương Hải
TS. Vương Văn Yên
ThS. Nguyễn Thị Thảo
A2 – 502 13h30-17h
11194729 Phạm Đức Hiếu Thành
11190537 Trần Phương Anh
11191288 Nguyễn Việt Dương
11193380 Chúc Hoàng Minh
6 11193728 Lưu Xuân Nghĩa TS. Nguyễn Tuấn Long
TS. Nguyễn Văn Quý
TS. Lê Thị Anh
A2 – 503 13h30-17h
11191084 Hà Minh Đức
11192163 Nguyễn Minh Huệ
11191469 Trần Hương Giang
11190278 Nguyễn Minh Anh
7 11194874 Trương Thị Thu Thảo TS. Nguyễn Mạnh Thế
TS. Nguyễn Quỳnh Giang
TS. Nguyễn Văn Biển
A2 – 504 13h30-17h
11194195 Dương Thị Thu Phương
11190479 Phạm Ngọc Anh
11194030 Đào Thị Hồng Nhung
11191940 Lê Trung Hiếu
8 11192149 Đỗ Thị Thanh Huế ThS. Nguyễn Thanh Tuấn
TS. Trịnh Tuấn Phong
TS. Lê Thị Khuyên
A2 – 505 13h30-17h
11191318 Hồ Đức Duy
11192981 Nguyễn Thùy Linh
11193191 Bùi Thị Mai Lương
11194840 Nguyễn Thu Thảo

 

Một số hình ảnh của các hội đồng chấm