Sinh viên K58 cần biết

Một số thông tin sinh viên mới cần biết

Văn phòng khoa Toán kinh tế: Phòng 403 Nhà 7

 

Trợ lý phụ trách chung: Cô Phan Thị Minh : 0122 229 3466

  Toán kinh tế Toán Tài chính
Cố vấn học tập năm thứ 1

Thầy Vũ Duy Thành
vuduythanh1990@gmail.com

Cô Phạm Thị Hồng Thắm
hongthampham.isfa@gmail.com

Hộp thư chung tkt58neu@gmail.com
Pass: mfe.edu.vn
ttc58neu@gmail.com
Pass: mfe.edu.vn
Lớp trưởng Trần Thị Hồng Ánh
0169 8015 082
Nguyễn Thu Hạnh
0962 364 098
Lớp phó Nguyễn Hải Hưng
0977921434
hunganduong181@gmail.com
Nguyễn Anh Tuấn
0941 950 555
Bí thư Đặng Đức Anh
0935 358 288
catenaccio2209@gmail.com
Hoàng Phương Anh
0123 614 1698
Chương trình đào tạo TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY
Sơ đồ đào tạo TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY
Học phần chuyên ngành TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY
LỊCH HỌC    
Thứ Hai (3-5) KTX: Thể dục (8-10) KTX: Thể dục
Thứ Ba (1-2) B103: Mác Lê
(3-5) B103: Vĩ mô
(6-7) B103: Mác Lê
(8-10) B103: Vĩ mô
Thứ Tư    
Thứ Năm (6-10) KTX: Quân sự
Từ 31/10 đến 12/2016
(6-7) B205: Giải tích
(8-10) B205: Đại số
Thứ Sáu (1-3) B105: Đại số 1
(4-5) B105: Giải tích
(6-10) KTX: Quân sự

Từ 31/10 đến 12/2016
Thứ Bảy (1-2) B101: Quân sự
(3-5) C302: Tin học
(6-7) B101: Quân sự
(8-10): C302: Tin học

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.