Sinh viên K60 cần biết

Một số thông tin sinh viên mới cần biết

Văn phòng khoa Toán kinh tế: Phòng 403 Nhà 7

Trợ lý khoa: Cô Phan Thị Minh : 0122 229 3466  minhpt@neu.edu.vn

Toán kinh tế 60 Toán Tài chính 60 Actuary 60
Cố
vấn
học
tập

Thầy Nguyễn Hải Dương


01258 99 1979
0886 99 1979
duong79tkt@gmail.com

Thầy Phùng Minh Đức


0912 505951
phungminhduc79@gmail.com

Cô Nguyễn Thị Thu Trang
Cô Nguyễn Thị Liên

 

Hộp
thư
chung
toankinhte60@gmail.com
pass: tkt60mfe
toantaichinh60@gmail.com
pass: ttc60mfe
actuary60neu@gmail.com
pass: act60mfe
Ban
cán
sự
tạm
thời
Hoàng Vân Anh
0129 210 8286
2511vananh@gmail.com

Phạm Thị Lan
01637 043 715
phamlan3120@gmail.com
Lớp
trưởng
Võ Văn Trình
094192 8029
vovantrn@gmail.com
Lớp
phó
Phùng Khánh Huyền
086982 2175
huyensuli@gmail.com

thư
Chương
trình
TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY
Sơ đồ
Đào tạo
TẠI ĐÂY TẠI ĐÂY
LỊCH
HỌC
Từ 5/9
(Tiết) Phòng – Học phần
Từ 5/9
(Tiết) Phòng – Học phần
Từ 5/9
Lớp (Tiết) Học phần
L1: A2-1005; L2: A2-1007
Thứ
Hai
(1-5) Quân sự L1 (3-5):  T.Anh
L2 (3-5):  T.Anh 
Thứ
Ba
(6-8) C204: KT Vĩ mô
(9-10) C204: Mác Lê
(6-8) B101: Đại số L1 (6-9): TA
L2 (6-9):TA (10) : Đại số
Thứ
(6-8) GDTC (1-2) C305: Mác Lê
(3-5) C305: KT Vĩ mô
L1 (6-10): TA
L2 (6-8): TA, (9): G.Tích
Thứ
Năm
(6-7) A2-517: Giải tích 1
(9-10) A2-312: QS chung
(3-5) GD Thể chất L1 (3-5):TA (7-10): Đ.số
L2 (3-5): TA (7-9): Đ.số
Thứ
Sáu
(3-5) C305: Đại số
(6-8) A2-613: Tin học
(1-2) B301: GIải tích 1
(4-5) D304: Quân sự chung
L1 (2-4): G.Tích (6-8): TA
L2 (2-3): G.Tích (6-10): TA
Thứ
Bảy
(6-10) Quân sự (3-5) A2-602: Tin học

 

Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa: TẠI ĐÂY

Khối 6: toàn ngày 27/8/2018: TẠI ĐÂY : Tại Hội trường lớn tầng hầm

 

 

1. Cung cấp thông tin cá nhân cho công tác quản lý:

Địa chỉ web: www.phongctctqlsv.neu.edu.vn

Xong trước 16h00 ngày 19/8/2018 (Chủ Nhật)

 

 

2. Đối tượng miễn khám sức khỏe đầu khóa: Có giấy khám sức khỏe theo đúng Mẫu quy định (Bản chính có dấu đỏ); đối tượng có Bảo hiểm Y tế: nộp Thẻ BHYT (bản photo)

Nộp vào giữa giờ buổi sáng của khối học Chính trị đầu khóa tại sảnh trên sân khấu Hội trường của BTC: Nguyễn Thu Hương, 09367 83138

 

 

3. Đăng nhập phòng Quản lý Đào tạo xem thời khóa biểu và đăng ký học:

Phòng Quản lý đào tạo: www.qldt2.neu.edu.vn

Email sinh viên được tạo: 1118xxxx@st.neu.edu.vn

Sinh viên phải dùng email để nhận thông báo của trường, gắn với quyền lợi sinh viên.

Khai hồ sơ online: www.nhaphoc.neu.edu.vn