Sinh viên Khóa 65 lên đường học Giáo dục Quốc phòng và An ninh (19.2.2024)

Vào sáng ngày Thứ Hai, ngày 19 tháng 2 năm 2024, cùng với sinh viên toàn trường, sinh viên Khoa Toán Kinh tế lên dường học Giáo dục Quốc phòng và An ninh.

Cơ sở đào tạo: Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô – Sơn Tây.

Các sinh viên chia làm hai nhóm xuất phát vào lúc 6h30 và 9h00.

Một số hình ảnh nhóm xuất phát lúc 9h00.