Sinh viên Khoa Toán Kinh tế đạt thành tích cao cuộc thi Olympic Tin học Sinh viên (9.12.2023)

Cuộc thi Olympic Tin học sinh viên toàn quốc lần thứ 32 đã được tổ chức tại Đại học Huế,

Bài viết cụ thể: TẠI ĐÂY

Trong cuộc thi này, hai sinh viên của khoa, thuộc lớp DSEB 64A đã xuất sắc đạt thành tích cao.

Đó là hai sinh viên:

  • Nguyễn Quang Hưng – Giải Nhì Khối Không Chuyên tin
  • Nguyễn Tuệ Anh – Giải Nhì Khối Không Chuyên tin

Hai bạn cũng đạt thành tích cao trong cuộc thi:

KỲ THI LẬP TRÌNH SINH VIÊN QUỐC TẾ ICPC ASIA HUE CITY 2023

⭐ NEU_ONE – Third Non_IT Team:
◾ Bạn Nguyễn Quang Hưng
◾ Bạn Nguyễn Tuệ Anh