Sinh viên thực tập – K59 đợt 1

Kế hoạch và danh sách Thực tập K59 – đợt 1.

Nộp bản cuối VÀO ĐÂY.

  • Tiêu đề file: Mã sinh viên – Họ và tên – Tên chuyên đề

Thông báo của Nhà trường: TẠI ĐÂY

Các QUY ĐỊNH XEM TẠI ĐÂY

Thời gian Công việc
10/8 – 17/8 SV đăng ký học phần Chuyên đề thực tập
17/8 – 23/8 Khoa phân công hướng dẫn và tổ chức phổ biến Quy định thực tập
24/8 – 20/9 Thực tập tổng hợp: SV thực tập tại cơ sở và viết Báo cáo thực tập tổng hợp
21/9 – 22/11 Thực tập chuyên đề theo hướng dẫn của GV
23/11 – 13/12 Hoàn thành đánh giá, nộp điểm

Lưu ý: SV nộp bản Chuyên đề lần 1 trước 17h00 ngày 23/11.

Hội đồng báo cáo chuyên đề sẽ được thông báo sau đó. Sau khi Hội đồng nghe báo cáo, SV nộp lại bản cuối cùng đã sửa.

Danh sách SV thực tập

Chuyên ngành Toán kinh tế

TT Mã số SV Họ tên SV GV Hướng dẫn
1 Nguyễn Minh Tùng Thầy Phạm Ngọc Hưng
2 Bùi Dương Minh Thắng Thầy Phạm Ngọc Hưng
3 Nguyễn Nguyệt Minh Thầy Phạm Ngọc Hưng
4 Phạm Thị Thúy Phượng Thầy Nguyễn Mạnh Thế
5 Vũ Nhật Linh Thầy Bùi Dương Hải
6 Phạm Hồng Anh Thầy Bùi Dương Hải
7 Nguyễn Phương Thảo Cô Nguyễn Thị Thùy Trang
8 Hà Thị Hòa Thầy Nguyễn Mạnh Thế
9 Nguyễn Nhật Nam Cô Nguyễn Thị Thùy Trang
10 Trần Đình Việt Thầy Nguyễn Mạnh Thế

Chuyên ngành Toán tài chính