Sinh viên thực tập – K59 đợt 2

Kế hoạch và danh sách Thực tập K59 – đợt 2.

Nộp bản cuối VÀO ĐÂY.

  • Tiêu đề file: Mã sinh viên – Họ và tên – Tên chuyên đề

Thông báo của Nhà trường: TẠI ĐÂY

Các QUY ĐỊNH XEM TẠI ĐÂY

Thời gian Công việc
SV đăng ký học phần Chuyên đề thực tập
21 – 27/12/2020 Khoa phân công hướng dẫn và tổ chức phổ biến Quy định thực tập
28/12 – 24/1/2021 Thực tập tổng hợp: SV thực tập tại cơ sở và viết Báo cáo thực tập tổng hợp
25/1 – 11/4/2021 Thực tập chuyên đề theo hướng dẫn của GV
12/4 Nộp bản lần 1
13/4 – 2/5 Báo cáo, chỉnh sửa bản cuối, nộp bản cuối, chấm điểm, lên điểm

Lưu ý: SV nộp bản Chuyên đề lần 1: 12/4/2021, deadline 17h00.

Hội đồng báo cáo chuyên đề sẽ được thông báo sau đó. Sau khi Hội đồng nghe báo cáo, SV nộp lại bản cuối cùng đã sửa.

Sau khi sinh viên nộp bản sửa mới lên điểm cuối.

Danh sách SV thực tập

Chuyên ngành Toán kinh tế

STT Mã SV Họ Tên GV hướng dẫn Email GV
1 11172049 Lê Thị Thu Hường Bùi Dương Hải haibd@neu.edu.vn
2 11172896 Nguyễn Thành Luân Bùi Dương Hải haibd@neu.edu.vn
3 11171193 Nguyễn Trường Giang Đào Bùi Kiên Trung trungdbk@neu.edu.vn
4 11174728 Trần Đức Toàn Đào Bùi Kiên Trung trungdbk@neu.edu.vn
5 11173070 Đặng Quang Minh Hoàng Bích Phương phuonghb@neu.edu.vn
6 11173373 Đinh Hồng Ngọc Hoàng Bích Phương phuonghb@neu.edu.vn
7 11171880 Đỗ Thị Minh Huệ Hoàng Bích Phương phuonghb@neu.edu.vn
8 11150705 Phạm Quốc Cường Hoàng Bích Phương phuonghb@neu.edu.vn
9 11174722 Dương Phạm Khánh Toàn Lê Đức Hoàng hoangld@neu.edu.vn
10 11170856 Nguyễn Thị Đông Lê Đức Hoàng hoangld@neu.edu.vn
11 11163412 Nguyễn Tô Minh Lê Đức Hoàng hoangld@neu.edu.vn
12 11161501 Ngô Minh Hằng Lê Đức Hoàng hoangld@neu.edu.vn
13 11172368 Ngô Thái Kiên Nguyễn Hải Dương duong79tkt@neu.edu.vn
14 11172892 Vũ Hoàng Phi Long Nguyễn Hải Dương duong79tkt@neu.edu.vn
15 11154113 Bùi Văn Thể Nguyễn Hải Dương duong79tkt@neu.edu.vn
16 11172962 Đỗ Quỳnh Mai Nguyễn Hải Dương duong79tkt@neu.edu.vn
17 11170192 Mai Trung Anh Nguyễn Mạnh Thế thenm@neu.edu.vn
18 11170569 Phan Ngọc Bích Nguyễn Mạnh Thế thenm@neu.edu.vn
19 11170811 Đoàn Thị Dâu Nguyễn Mạnh Thế thenm@neu.edu.vn
20 11163372 Dương Trọng Minh Nguyễn Mạnh Thế thenm@neu.edu.vn
21 11172487 Lê Thị Việt Liên Nguyễn Thị Minh minhnttkt@neu.edu.vn
22 11173624 Nguyễn Thị Trang Nhung Nguyễn Thị Minh minhnttkt@neu.edu.vn
23 11173943 Vũ Nhật Quang Nguyễn Thị Minh minhnttkt@neu.edu.vn
24 11175405 Nguyễn Thị Hồng Yến Nguyễn Thị Minh minhnttkt@neu.edu.vn
25 11173562 Vũ Thị Tiểu Nhi Nguyễn Thị Thu Trang thutrang@neu.edu.vn
26 11170454 Vũ Trang Anh Nguyễn Thị Thu Trang thutrang@neu.edu.vn
27 11171771 Nguyễn Thị Thu Hoài Nguyễn Thị Thu Trang thutrang@neu.edu.vn
28 11170783 Hoàng Như Đạt Nguyễn Thị Thùy Trang thuytrang@neu.edu.vn
29 11171546 Lê Thị Hảo Nguyễn Thị Thùy Trang thuytrang@neu.edu.vn
30 11171785 Trần Việt Hoàn Nguyễn Thị Thùy Trang thuytrang@neu.edu.vn
31 11174857 Ngô Huyền Trang Nguyễn Thị Thùy Trang thuytrang@neu.edu.vn
32 11171670 Nguyễn Quang Hiếu Phạm Ngọc Hưng hungpn@neu.edu.vn
33 11171732 Trần Thị Ngọc Hoa Phạm Ngọc Hưng hungpn@neu.edu.vn
34 11175344 Bùi Thế Vỹ Phạm Ngọc Hưng hungpn@neu.edu.vn
35 11174137 Nghiêm Minh Thái Vũ Thị Bích Ngọc ngocvu@neu.edu.vn

 

Chuyên ngành Toán tài chính

STT Mã SV Họ Tên GV hướng dẫn Email GV
1 11170247 Nguyễn Phương Anh Nguyễn Thị Liên lientkt@neu.edu.vn
2 11170585 Nguyễn Thị Bình Nguyễn Thị Liên
3 11171972 Lê Hồng Hương Nguyễn Thị Liên
4 11173245 Trương Đại Nam Nguyễn Thị Liên
5 11170421 Trần Vi Anh Trần Chung Thủy thuytc@neu.edu.vn
6 11170959 Tạ Thùy Dung Trần Chung Thủy
7 11172319 Lê Văn Khánh Trần Chung Thủy
8 11173066 Bùi Thị Nguyệt Minh Trần Chung Thủy
9 11170132 Hoàng Thị Thu Anh Phạm Thị Hồng Thắm thamtkt@neu.edu.vn
10 11173242 Trần Trung Nam Phạm Thị Hồng Thắm
11 11173407 Nguyễn Thị Ngọc Phạm Thị Hồng Thắm
12 11174736 Chu Thị Thu Trà Phạm Thị Hồng Thắm
13 11173146 Trịnh Tuấn Minh Đào Bùi Kiên Trung
14 11174543 Nguyễn Thị Linh Thư Đào Bùi Kiên Trung
15 11173641 Trần Thị Hồng Nhung Hoàng Đức Mạnh manhhd@neu.edu.vn
16 11175413 Quách Thị Hải Yến Hoàng Đức Mạnh
17 11170399 Trần Phương Anh Hoàng Đức Mạnh
18 11172366 Ngô Anh Kiên Hoàng Đức Mạnh
19 11172204 Nguyễn Thanh Huyền Nguyễn Quang Dong dongnq@neu.edu.vn
20 11160740 Trần Viết Công Nguyễn Quang Dong
21 11162035 Trần Thế Hoàng Nguyễn Quang Dong
22 11174570 Lương Trịnh Hoài Thương Nguyễn Quang Dong
23 11173069 Đặng Bình Minh Nguyễn Quang Huy huynqtkt@neu.edu.vn
24 11173470 Hoàng Đình Nguyên Nguyễn Quang Huy
25 11173654 Phạm Văn Ninh Nguyễn Quang Huy
26 11175193 Đào Thu Uyên Nguyễn Quang Huy
27 11160395 Phan Thị Phương Anh Nguyễn Quang Huy