Sinh viên Toán kinh tế báo cáo Chuyên đề thực tập (23/4/21)

Vào sáng và chiều ngày Thứ Sáu, 23 tháng 4 năm 2021 đã diễn ra buổi Báo cáo Chuyên đề thực tập

Sinh viên chuyên ngành Toán kinh tế, khóa 59 đợt 2.

Có 6 Hội đồng báo cáo chuyên đề với các chuyên đề thực tập chuyên ngành Toán kinh tế. Các sinh viên đã thực hiện các đề tài trong nhiều định hướng như: mô hình hóa, kinh tế lượng, phân tích chuỗi thời gian, học máy (machine learning), học sâu (deep learning) trong phân tích dữ liệu.

Các Hội đồng đã nghe sinh viên báo cáo và đặt câu hỏi, nhận xét, góp ý để sinh viên thể hiện những kiến thức, năng lực của mình.