Sinh viên Toán Kinh tế K62 báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp (14+15.5.2024)

Vào hai ngày 14 và 15 tháng 5  năm 2024, Khoa Toán Kinh tế đã tổ chức các buổi Báo cáo Chuyên đề tốt nghiệp cho sinh viên khóa 62 – Đợt 1,

Các sinh viên báo cáo chia làm 4 hội đồng,

 

Hội đồng 1 Hội đồng 2 Hội đồng 3 Hội đồng 4
Vũ Hồng An Nguyễn Quốc Chính Hoàng Quốc Hưng Nguyễn Vũ Xuân Quốc Anh
Đặng Thị Linh Nguyễn Phương  Linh Nguyễn Thị Linh Đỗ Huy Đức
Đào Huy Hoàng Hoàng Yến Như Mai Minh Quân Nguyễn Ngọc  Sáng
Phạm Thị Diệu Linh Hồ Thị Trang Nguyễn Tấn Sang Nguyễn Văn Tiến
Vũ Gia  Huy Nguyễn Sỹ Phúc Phạm Thị Huyền Trang Nguyễn Đức Trung

 

Một số hình ảnh

 

Hội đồng 1. GV chấm: C. Trần Chung Thủy, T. Hoàng Đức Mạnh, C. Hoàng Bích Phương.

 

Hội đồng 2. Các GV chấm: T. Phạm Ngọc Hưng, T. Lê Đức Hoàng, C. Nguyễn Thị Thùy Trang

 

Hội đồng 3. Các giảng viên chấm: C. Phạm Thị Hồng Thắm, C. Nguyễn Thị Liên, T. Vương Văn Yên,

 

Hội đồng 4. Các GV chấm: T. Bùi Dương Hải, C. Nguyễn Thị Quỳnh Giang, T. Nguyễn Tuấn Long