Sơ đồ đào tạo chuyên ngành Toán kinh tế

SƠ ĐỒ THAM KHẢO CÁC HỌC PHẦN CỦA CHUYÊN NGÀNH TOÁN KINH TẾ

Bắt đầu từ Khóa 59

Lưu ý: Thứ tự học kỳ trong sơ đồ có thể có một số thay đổi tùy theo tình hình thực tế

(Nhấn vào để phóng to)

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.