Sơ lược quá trình phát triển

Sau khi thành lập, Tổ Toán kinh tế liên tục có sự bổ sung nhân lực là các giảng viên có năng lực tốt nghiệp Đại học từ trường Đại học Tổng hợp, Bách Khoa, Sư Phạm  và các Nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp chuyển về. Các giảng viên đang làm việc cũng thực hiện các khóa học nghiên cứu sinh tại các nước Đông Âu như Liên Xô, Tiệp Khắc, Hungary, Ba Lan. Từ việc chỉ đào tạo chuyên ngành Toán kinh tế, Khoa đã tiếp tục mở rộng lĩnh vực đào tạo sang Xử lý thông tin kinh tế, tiền thân của chuyên ngành Máy tính và Tin học kinh tế sau này.

Trong giai đoạn 1972 – 1974, khoa Toán kinh tế tản cư lên Tân Yên – Tuyên Quang, nhưng việc đào tạo vẫn không gián đoạn.Kể từ năm 1973, khi những sinh viên khóa đầu tiên của khoa Toán tốt nghiệp, đội ngũ giảng viên của khoa được bổ sung từ chính những sinh viên đã học tập và gắn bó tại khoa trong năm năm.Từ năm 1974, với việc xây dựng Phòng máy tính để đào tạo kiến thức máy tính cho các sinh viên kinh tế, Khoa đã tiếp tục phát triển trong lĩnh vực Tin học. Từ năm 1975, một số giảng viên trong Khoa được cử công tác tại miền Nam, xây dựng các trường đại học tại phía Nam. Khoa được bổ sung những giảng viên mới.

 

Trong giai đoạn Đổi mới, khoa Toán cũng có những sự thay đổi cho phù hợp với các môn học, lĩnh vực khoa học mới. Những giảng viên của khoa tiếp tục được cử đi đào tạo tại nước ngoài. Nhiều giảng viên của Khoa cũng chuyển sang các bộ phận khác trong trường ĐHKTQD và đảm nhiệm những chức vụ khác nhau. Các môn học cũng có sự thay đổi tương ứng với điều kiện bối cảnh chung, các chuyên ngành đào tạo tại khoa cũng có lúc gặp nhiều khó khăn do sự thay đổi của yêu cầu thị trường.

 

Sau khi Bộ môn và chuyên ngành Tin học kinh tế tách khỏi Khoa, chuyên ngành Toán tài chính được thành lập nhằm đáp ứng yêu cầu đòi hỏi về lĩnh vực còn mới này của thị trường và xã hội. Chuyên ngành Toán tài chính đã có được những đánh giá tích cực và tiếp tục phát triển bên cạnh chuyên ngành Toán kinh tế truyền thống.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.