[SS2023] Ngày học 4 – Time Series Analysis (12.8.2023)

Ngày học thứ tư của Trường hè do Khoa Toán Kinh tế tổ chức được thực hiện vào ngày Thứ Bảy 12 tháng 8 năm 2023.

Chủ đề: TIme Series Analysis

Giảng viên: Dr. Nguyễn Ngọc Biển

  • Principal Data Scientist (MB Bank)
  • Data Scientist at Viettel Digital Service
  • Ph.D. in Statistics, Aix-Marseille University; Master in Data Science, Lyon 1 University

Giảng viên đã trình bày lý thuyết về phân tích chuỗi thời gian và thực hiện thực hành trên Python.

Đây cũng là buổi học cuối cùng của Trường hè.

Như vậy khóa học đã cung cấp các kiến thức quan trọng về Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh, qua đó người học đã có được những kiến thức cơ sở, các thuật toán cơ bản, các kĩ năng thực hiện để có thể xử lý, phân tích một số loại dữ liệu.

Một số hình ảnh.